Saab podpisał z ministerstwem obrony Wielkiej Brytanii aneks do umowy dotyczącej komplementarnego wsparcia systemu TES (Tactical Engagement Simulation). Wskutek tego okres wsparcia przedłużono o trzy lata. Wartość kontraktu wynosi 210 milionów koron szwedzkich (94 miliony złotych).

Wielofunkcyjny i mobilny system DTES (Deployable TES) Saaba jest używany przez brytyjskie siły zbrojne do wspierania ćwiczeń poza granicami kraju prowadzonych przez lekkie związki taktyczne w ramach osiągania gotowości w cyklu szkoleń połączonych. Skutkiem brytyjskiego zainteresowania będzie też podjęcie przez szwedzki koncern prac, które będą mieć na celu ulepszenie systemu DTES i przystosowanie go do zmieniających się wymagań pola walki.

– Od 2009 roku nasi technicy i zespoły wsparcia ćwiczeń skutecznie pomagają brytyjskim wojskom lądowym, obsługując do siedmiu ćwiczeń rocznie. Przedłużenie kontraktu jest dla Saaba najlepszym potwierdzeniem bliskich i silnych relacji, które udało się nam zbudować z brytyjskimi siłami zbrojnymi i ministerstwem obrony – powiedziała Åsa Thegström, dyrektor działu Training & Simulation, części obszaru biznesowego Saab Dynamics.

Wykorzystywane podczas ćwiczeń poligonowych laserowe systemy symulacji pola walki pozwalają na realistyczną symulację skutków ognia bezpośredniego i pośredniego, śledzenie poszczególnych oddziałów i pojazdów oraz zbieranie danych szkoleniowych w czasie rzeczywistym. Umożliwia to także wypracowanie wniosków w czasie omówienia działań po odbyciu szkolenia, a co za tym idzie – ocenę i certyfikację jednostek wojskowych przed rozpoczęciem działań operacyjnych.

Podpisana umowa oznacza, że Saab odpowiada za dostarczenie infrastruktury, wyposażenia instrumentacji poligonowej i personelu pomocniczego w formie pakietu, który może zostać wdrożony w dowolnym miejscu na całym świecie w ciągu kilku tygodni. Saab zapewnia, że DTES jest również interoperacyjny z innymi jego systemami TES dostarczanymi brytyjskim wojskom lądowym i siłom zbrojnym krajów partnerskich.

– Saab jest niezwykle dumny z podpisania dzisiejszego kontraktu. Kontynuowanie przez Wielką Brytanię inwestycji w DTES i zaangażowanie Saaba w dalszą rozbudowę tego systemu pokazują, jak duże jest w obecnie zapotrzebowanie na mobilne i łatwe w eksploatacji systemy symulacji pola walki – powiedział Andrew Walton, dyrektor odpowiedzialny za rynki Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Zobacz też: Saab zmodernizuje dwie szwedzkie korwety

(informacja prasowa)

materiały prasowe Saaba