Saab podpisał umowę na dostarczenie samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli Saab 2000 Erieye AEW&C (Airborne Early Warning and Control). Wartość zamówienia wynosi 1,553 miliarda koron szwedzkich (665,5 miliona złotych). Dostawy będą realizowane między w latach 2020–2023. Szczegółowych informacji o kliencie czy liczbie samolotów nie ujawniono.

Saab 2000 Erieye to wielozadaniowy system wczesnego ostrzegania i kontroli, zdolny do wykonywania wielu typów misji, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. System oparty jest na samolocie Saab 2000 wyposażonym w radar powietrzny Saaba Erieye i szereg innych czujników. Zapewnia on użytkownikowi świadomość sytuacyjną i, poza oczywistą funkcją kierowania samolotami własnych sił powietrznych, może być wykorzystywane do zadań takich jak nadzór granic czy operacje poszukiwawczo-ratownicze.

Komunikat Saaba mówi o radarze Erieye, a więc urządzeniu starszym niż radar Erieye ER zastosowany w samolocie GlobalEye. Z tego względu prawdopodobne jest, że nabywcą jest jeden z dotychczasowych użytkowników tego systemu: Brazylia, Grecja, Meksyk, Pakistan, Arabia Saudyjska lub Tajlandia. Z wymienionych państw jedynie Pakistan i Arabia Saudyjska jako nosiciela systemu wykorzystują samoloty Saab 2000.

Zobacz też: Finlandia przypomina uczestnikom przetargu H-X o limicie budżetowym

(Informacja prasowa)

Saab