Biuro prasowe Saaba poinformowało o otrzymaniu przez spółkę zamówienia na realizację czwartej i piątej opcji umowy na dostawę laserowego systemu szkolno-treningowego dla pojazdów amerykańskich wojsk lądowych. Zlecenie opiewa na sumę trzydziestu dwóch milionów dolarów.

Podstawą zamówienia jest umowa ramowa przewidująca dostawę Taktycznego Systemu Symulacji Pojazdów Bojowych (CVTESS). Dokument ramowy sygnowano w 2012 roku. Na jego mocy Saab zobowiązał się do odpłatnego przekazania US Army nieokreślonej ilości sprzętu i realizacji kolejnych opcji o wartości dziewięćdziesięciu milionów dolarów w okresie najbliższych pięciu lat od momentu podpisania.

Od 2012 roku jednostki pancerne i zmechanizowane wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych prowadzą ćwiczenia z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań. System ten jest stosowany na wszystkich wersjach czołgów M1 Abrams i bojowych wozach piechoty typu Bradley i służy do symulowania uzbrojenia pojazdów sił przeciwnika. Według założeń konstruktorów ma pozwolić na osiągnięcie precyzyjnych wyników symulowanego ostrzału.
System Saaba zawiera moduł oceny i analizy ćwiczenia (after action review) pozwalający żołnierzom na zapoznanie się z przebiegiem treningu. CVTES umożliwia analizę błędów i późniejszą poprawę swoich umiejętności poprzez ich eliminację.

Saab realizuje dostawy laserowych systemów szkolno-treningowych na potrzeby czołgów Abrams i bojowych wozów piechoty Bradley od 1988 roku. Dotychczas koncern Saab dostarczył amerykańskim siłom zbrojnym ponad 3000 zestawów pojazdowych tego systemu.

(informacja prasowa Saaba)