Południowoafrykańska minister mieszkalnictwa Lindiwe Sisulu poinformowała, że rząd zamierza wprowadzić w życie program mający na celu poprawę losu weteranów i emerytowanych żołnierzy. Jednym z najważniejszych założeń jest zobligowanie władz prowincjonalnych do przekazania 30% powstających obiektów mieszkalnych byłym wojskowym. Wymóg ten jest częścią planu poprawy warunków życia personelu służącego w siłach zbrojnych RPA.

Integracja byłych żołnierzy ma odbywać się we współpracy między rządem, sektorem prywatnym i organizacjami społecznymi. Plan, poza elementem dotyczącym mieszkań, ma ułatwić byłym wojskowym odnalezienie się w życiu cywilnym poprzez wsparcie inicjatyw ekonomicznych i edukacyjnych.

Status weteranów regulowany jest przez ustawę Military Veterans Act 18 z 2011 roku. Określa ona szczegółowo, komu może zostać przyznane wsparcie materialne ze strony rządu, jednak jak wykazała praktyka, potrzeby są znacznie większe, niż początkowo zakładano. Praca na rzecz poprawy warunków życia weteranów jest jednym z najważniejszych elementów debaty politycznej w Republice Południowej Afryki.

Zobacz też: Południowoafrykańskie Gripeny przeciwko kłusownikom

(sanews.gov.za)

Cpl. Jad Sleiman, US Marine Corps