Bukowina – ziemie leżące na terenie Rumunii i Ukrainy – wielokulturowy Siedmiogród z liczną mniejszością węgierską, Hrušov i Veľký Krtíš na styku Słowacji i Węgier oraz Ziemia Lubuska na pograniczu polsko-niemieckim to cztery rejony, do których na początku kwietnia pojadą uczestnicy nowego projektu edukacyjnego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Młodzież z Austrii, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier odwiedzi najciekawsze kulturowo regiony przygraniczne Europy, aby podczas spotkań z mieszkańcami uporządkować rodzinne archiwa i zarejestrować wspomnienia.

Projekt zatytułowany „In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy” ma zachęcić młode pokolenie Europejczyków do poznawania historii dwudziestego wieku poprzez rozmowy z jej uczestnikami. Wiosenna edycja odbędzie się  od 30 marca do 10 kwietnia 2016 roku, a jesienna, w kolejnych czterech europejskich regionach, od 20 do 30 września 2016 roku.

Przed rozpoczęciem wizyt studyjnych wyłonieni w rekrutacji uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach i wykładach zorganizowanych w Warszawie; prowadzonych przez ekspertów z zakresu historii najnowszej, historii mówionej, antropologii kultury oraz archiwistyki. Młodzież pozna tajniki zbierania relacji, prowadzenia wywiadów oraz digitalizacji pamiątek i dokumentów, a także specyfikę i historię odwiedzanych regionów. Następnie uczestnicy projektu w sześcioosobowych grupach, pod opieką regionalnego koordynatora rozjadą się do miast i miejscowości przygranicznych, gdzie spędzą siedem dni, rozmawiając z mieszkańcami, prowadząc wywiady i zbierając materiały archiwalne.

Udział w projekcie jest dla uczestników okazją nie tylko do rozwoju kompetencji z zakresu terenowych badań historycznych oraz etnograficznych, ale także pozwala pogłębić wiedzę o procesach historycznych Europy dwudziestego wieku. Zebrany materiał dokumentalny obrazujący utrwaloną w rodzinnych fotografiach i opowieściach przeszłość czterech, złożonych kulturowo i historycznie regionów Europy, stanie się tematem konferencji podsumowującej projekt, w której wezmą udział antropolodzy kultury, historycy i badacze historii mówionej. Konferencja odbędzie się w grudniu 2016 roku w Warszawie.

Organizator: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Regionalni partnerzy projektu: Uniwersytet Babes Bolyai w Kluż-Napoce, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet  Narodowy im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach, Uniwersytet Zielonogórski.
Lokalni partnerzy projektu: Muzeum Ziemi Lubuskiej, Fundacja im. Marty Wieckiej w Śniatyniu, Rumuńskie Centrum Kultury w Czerniowcach, Żydowskie Centrum Kultury w Czerniowcach, Polskie Towarzystwo w Storożyńcu i Pance,  Fundacja Post Bellum w Pradze, Brucke-Most Stifftung w Dreźnie.

Współpraca przy warsztatach w Warszawie: Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Dom Spotkań z Historią.

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS) jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są: Niemcy, Polska, Słowacja i Węgry oraz Rumunia. Status obserwatora mają Austria, Czechy, Albania oraz Łotwa.

(Europejska Sieć Pamięć i Solidarność)