W opublikowanym na początku lutego przez rumuńskie ministerstwo obrony dokumencie dotyczącym nowego planu modernizacji technicznej rumuńskich sił zbrojnych na lata 2019–2027 pojawiła się rozpiska piętnastu programów modernizacyjnych, które zostaną na pewno rozpoczęte przed rokiem 2022 lub przynajmniej do tego roku będą kontynuowane. Wśród nich pojawił się jeden wcześniej zawieszony program dotyczący modernizacji wojsk lądowych. Dotyczy on wyboru nowego czołgu podstawowego.

W przypadku programu Czołg Podstawowy rumuński resort obrony po raz pierwszy jednoznacznie określił, że będzie on dotyczył pozyskania czołgów Leopard 2. W przeciwieństwie do sąsiadów zza Karpat otrzymane pojazdy nie miałyby być nowe, ale zostałyby wyleasingowane w ramach programu OMBT-Leo2, który jest realizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa.

Ze wcześniejszych doniesień można dojść do wniosku, że Bukareszt wyleasingowałby sześćdziesiąt czołgów (pięćdziesiąt cztery dla jednego z batalionów czołgów i dodatkowe sześć na potrzeby szkoleniowe), które zostałyby zmodernizowane w ramach tego programu przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann. W przeciwieństwie do wcześniejszych informacji nie byłyby to jednak czołgi Leopard 2A5, lecz opracowana specjalnie na potrzeby tego programu wersja Leopard 2A7EU.

Ponadto rumuński resort obrony podał, że leasing czołgów podstawowych Leopard 2 ma być pierwszą fazą programu modernizacyjnego. W drugiej fazie, realizowanej w późniejszym okresie, mają zostać kupione całkowicie nowe czołgi podstawowe. Nie można jednak określić, czy wciąż będą to czołgi zaliczane do tak zwanej trzeciej generacji czy też może chodzić o ich następców należących do czwartej generacji.

Wiadomo jednak, iż rumuński resort obrony określił całkowite zapotrzebowanie wojsk lądowych na nowe czołgi na 276 pojazdów – dla pięciu obecnie istniejących batalionów, liczących po pięćdziesiąt cztery czołgi, i sześć dodatkowych wozów na potrzeby szkoleniowe. Czołgi kupione w ramach tego programu zajęłyby miejsce używanych od końca lat siedemdziesiątych czołgów z rodziny P124 (P124-580 i P124-800, znane również pod nazwami TR-77, TR-85 i TR-85M1) oraz jeszcze wcześniej zamówionych w Związku Radzieckim czołgów T-55.

Z drugiej strony po stronie rumuńskiej jest nadzieja, że w ramach planu modernizacyjnego zostanie rozmrożony inny program, który dotyczy zakupu nowych armatohaubic samobieżnych kalibru 155 milimetrów. Tam określone zapotrzebowanie jest znacznie mniejsze, bowiem dotyczy unowocześnienia dwóch dywizjonów artylerii liczbą od dwudziestu czterech do trzydziestu sześciu armatohaubic.

Zobacz też: Co się stało z nowymi rumuńskimi korwetami?

(global-def.com)

Krauss-Maffei Wegmann