Sergiej Korotkow – dyrektor generalny RSK MiG – poinformował Bułgarię, że jej myśliwce MiG-29 nie mogą być remontowane w Polsce. W liście skierowanym do przewodniczącego bułgarskiej parlamentarnej komisji obrony napisano, że „Rosja nie udostępniła Polsce licencji i dokumentacji technicznej do remontów silników tych samolotów. Jeśli takie remonty zostaną dokonane, RSK MiG zerwie umowę o utrzymaniu i eksploatacji tych samolotów”. Ponadto wskazano, że Polska nie ma prawa dostarczać części zamiennych do MiG-ów do państw trzecich.

W odpowiedzi na ten list bułgarski minister obrony Nikołaj Nenczew wydał oświadczenie, w którym czytamy: „Od początku mojego urzędowania podążam drogą ściślejszej integracji z NATO i dalszego uniezależniania się od państw trzecich. Na mocy decyzji rządu o nałożeniu na Rosję sankcji, nie możemy dalej dokonywać przeglądów i napraw naszego sprzętu w Rosji. Nasz kraj nie może być członkiem Unii Europejskiej i NATO, a jednocześnie być uzależniony od państw pozostających poza tymi organizacjami. Wobec powyższego, w sprawie remontu samolotów, Bułgaria zwróciła się do Polski. Remont będzie przeprowadzony w szerokim zakresie, a obecnie jeszcze negocjujemy dalsze serwisowanie naszych MiG-ów-29. Wiemy, że Polska może zmodernizować samoloty do standardów NATO”.

(focus-fen.net; fot. Chris Lofting na GNU Licencji Wolnej Dokumentacji w wersji 1.2)

Chris Lofting, GNU FDL 1.2