Ghańscy żołnierze wchodzą na pokład amerykańskiego C-130 Hecules w porcie Kotoka.