Rosyjski rząd zatwierdził umowę o współpracy obronnej z Hiszpanią. Przedmiotem porozumienia jest określenie celów, obszarów i form współpracy w dziedzinie obronności, w tym wymiany informacji na temat wojska, kwestii politycznych i bezpieczeństwa międzynarodowego. Poza tym kraje będą działać w celu budowy środków wzajemnego zaufania i kontroli zbrojeń. Dokument obejmuje również postanowienia co do wymiany doświadczeń i wiedzy na temat międzynarodowych operacji pokojowych. Co więcej, rządy obu państw zdecydowały, że w przyszłości przystąpią do rozmów o prowadzeniu wspólnych ćwiczeń sił zbrojnych.

Umowa tworzy ramy prawne dla wizyt okrętów wojennych i samolotów na zasadzie wzajemności oraz wspólnych programów szkoleniowych dla personelu wojskowego. Porozumienie jest zgodne z obecnymi przepisami prawa w Rosji i nie wymaga przekazania dodatkowych środków z budżetu federalnego.

(en.rian.ru)