Dziennik Izwiestija poinformował, że struktura brygad piechoty morskiej rosyjskiej marynarki wojennej będzie systematycznie reformowana. Każda z nich otrzyma cztery dodatkowe bataliony, w tym jeden pancerny. Głównym założeniem pomysłodawców przydzielenia czołgów jest zapewnienie autonomiczności walki w dowolnej części świata bez wsparcia ze strony innych żołnierzy, tak aby przekształcić piechotę morską w siły ekspedycyjne gotowe do wykonywania różnych zadań – wojskowych podyktowanych decyzjami politycznymi.

Jako pierwsza nową strukturę uzyska 61. Kirkeneska Brygada Piechoty Morskiej Floty Północnej. Doświadczenia z rosyjskich działań w Syrii, podczas których żołnierze piechoty morskiej bronili baz Humajmim i Tartus, pozwoliły na sprecyzowanie wymagań dla docelowej struktury. Ministerstwo obrony podało, że eksperyment w 61. Brygadzie zostanie wykorzystany do podjęcia decyzji o wzmocnieniu innych jednostek.

W strukturze brygady pojawią się cztery dodatkowe bataliony (teraz będzie ich aż sześć), kompanii rozpoznawczej i mniejszych oddziałów. Jednostki pancerne wzmocnią siłę ognia i zdolności manewrowe żołnierzy. Czołgi wykorzystywane będą w dużych operacjach bojowych. Do 61. Brygady przekazano już zmodernizowane T-80BW i T-72B3, a także transportery opancerzone BTR-82A.

Duże znaczenie będzie mieć batalion rozpoznawczy, który odpowiadał będzie za gromadzenie danych o przeciwniku za pomocą dronów. W przyszłości brygady piechoty morskiej dysponować będą własnymi jednostkami powietrznymi, kompaniami snajperów i bezzałogowych statków latających.

– Przeniesienie funkcji ekspedycyjnych na żołnierzy piechoty morskiej jest przemyślanym posunięciem – powiedział były szef sztabu marynarki wojennej, admirał Walentin Sieliwanow. – Operacje takie jak syryjska stają się niezbędne i decyzja o wzmocnieniu „Czarnych Beretów” jest właściwa.

Sieliwanow stwierdził, że żołnierze ci zaliczają się do najlepiej przygotowanych, wyszkolonych i doświadczonych w boju. Za nimi przemawia też historia, gdyż uczestniczyli we wszystkich rosyjskich konfliktach zbrojnych ostatnich lat.

W skład rosyjskiej marynarki wojennej wchodzi pięć brygad piechoty morskiej. Flota Północna dysponuje 61. Brygadą na Półwyspie Kolskim, Flota Czarnomorska ma 810. Brygadę w Sewastopolu, zaś Flota Pacyfiku – dwie brygady (155. we Władywostoku i 40. na Kamczatce). Ostatnia – 336. Brygada w Bałtijsku – działa we Flocie Bałtyckiej. We Flotylli Kaspijskiej operuje 177. Pułk rozmieszczony w Astrachaniu i Kaspijsku.

Batalion „Czarnych Beretów” składa się między innymi z trzech kompanii, baterii samobieżnej artylerii, plutonów przeciwpancernych i moździerzowych. Liczebność wynosi 400–500 żołnierzy. Dodatkowy batalion czołgów zwiększy siłę ognia i wartość bojową brygad. Potwierdziły to ćwiczenia, w których żołnierze piechoty morskiej współpracowali z pancerniakami. Czołgi sprawdzały się w ochronie wybrzeży lub portów morskich i skutecznym niszczeniu punktów ogniowych przeciwnika.

Zobacz też: Royal Marines zaopatrywani przez ostrzał artyleryjski?

(armyrecognition.com)

Vitaly V. Kuzmin, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International