Rosyjskie siły morskie po raz pierwszy wzięły udział w ćwiczeniach RIMPAC, z sukcesem wykonując przydzielone im zadania.

Wydzielone rosyjskie siły składają się z trzech jednostek nawodnych, a są nimi niszczyciel Admirał Pantieliejew, tankowiec Borys Butoma oraz oceaniczny okręt ratunkowy Fotij Kryłow.

Organizowane od 1971 roku ćwiczenia cieszą się dużą popularnością oraz uznawane są za bardzo wartościowy sprawdzian dla jednostek z krajów w nich uczestniczących. Ćwiczenia RIMPAC, które są organizowane przez Flotę Pacyfiku Stanów Zjednoczonych, są największymi na świecie międzynarodowymi ćwiczeniami morskimi, przeprowadzanymi, co do zasady, w cyklu dwuletnim.

Głównymi zadaniami są zwiększenie interoperacyjności jednostek oraz wypracowanie sposobów lepszego zapewniania bezpieczeństwa na szlakach morskich, w tym walka z piractwem, przemytem oraz terroryzmem. Ćwiczenie składają się z wielu misji bojowych oraz innych ćwiczeń, w tym misji humanitarnych, akcji poszukiwawczych i ratowniczych.

(en.rian.ru)