Jak twierdzi szef rosyjskiego Sztabu Generalnego Nikołaj Makarow, rosyjskie okręty wojskowe zostaną wyposażone w NATO w systemy nawigacji i łączności w celu poprawy koordynacji w antypirackich misjach na całym świecie. Kwestia ta została omówiona podczas posiedzenia Rady NATO-Rosja w Brukseli.

Okręty NATO patrolują wody u wybrzeży Somalii od 2008 roku. Operacja „Ocean Shield”, zwalczająca piractwo, została zainicjowana w sierpniu 2009 roku i prowadzona jest równolegle z europejską misją antypiracką „Atalanta”. Państwa członkowskie NATO zgodziły się na przedłużenie operacji w Zatoce Adeńskiej i obszarach przyległych o dwa lata, do końca 2014 roku.

Rosja natomiast włączyła się do międzynarodowego wysiłku w zwalczaniu piratów w tym regionie w 2008 roku. Od tamtego czasu rosyjskie okręty z powodzeniem eskortowały ponad 130 statków handlowych z różnych krajów. Rosyjskie grupy zadaniowe prowadzone są zwykle przez niszczyciele typu Udaloj, a ich działalność na obszarze operacyjnym odbywa się na zasadzie rotacji.

Kolejna grupa zadaniowa z rosyjskiej Floty Północnej, prowadzona przez niszczyciela typu Udaloj „Wiceadmirał Kułakow”, znajdzie się w regionie operacyjnym Zatoki Adeńskiej na początku maja.

(RIA Novosti)