Grecki parlament ratyfikował umowę z Rosją dotyczące sprzedaży sprzętu wojskowego. Ramowe porozumienie otwiera drogę do częstszych kontraktów.

Parlament zaakceptował jednogłośnie umowę podpisaną 3 grudnia 2013. Porozumienie ustanawia procedury i warunki ogólne wszelkich umów między Rosją i Grecją dotyczących transakcji oraz zasad serwisowania rosyjskiego sprzętu. Reguły zawarte w umowie dotyczą także sprzętu dostarczonego w ramach poprzednich kontraktów. Grecki minister obrony Panos Kammenos stwierdził, że geopolityczne położenie kraju wymaga, aby miał możliwość wspólnej produkcji uzbrojenia także z państwami nie wchodzącymi w skład NATO.

W latach 1998–2005 Grecja zakupiła w Rosji łącznie dwie baterie systemu S-300PMU-1, szesnaście zestawów przeciwlotniczych Osa i dwadzieścia pięć Tor-M1, tysiąc sto pocisków przeciwpancernych Kornet-E oraz trzy poduszkowce desantowe projektu 12322. Poważnym problemem był brak porozumień ramowych dotyczących wsparcia przez Rosjan eksploatacji tego sprzętu, zawłaszcza S-300. Już w ubiegłym roku premier Aleksis Tsipras usiłował zacieśnić współpracę z Rosją.

(armyrecognition.com, fot. KGG1951 na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported via Wikimedia Commons)