Służba prasowa Południowego Okręgu Wojskowego rosyjskich sił zbrojnych poinformowała, że załogi czołgów T-72B na co dzień stacjonujących w rosyjskiej 102. Bazie w Giumri rozpoczęły ćwiczenia wojskowe w ośrodku szkoleniowym Alagiaz. Manewry, w których udział bierze ponad 100 żołnierzy, odbywają się na wymagającym terenie położonym ponad dwa tysiące metrów nad poziomem morza.

Czołgiści strzelają z miejsca i w ruchu do różnych celów usytuowanych w odległości od 500 metrów do 2 kilometrów. Ćwiczenia artyleryjskie monitorują z powietrza bezzałogowe statki latające. Operatorzy dronów sprawdzają celność strzałów, oznaczają cele i korygują ogień dział czołgowych. Rosyjscy żołnierze sprawdzają również ogólną sprawność bojową czołgów oraz ich zdolność do poruszania się w trudnym terenie i warunkach pogodowych.

Z kolei w Zachodnim Okręgu Wojskowym, a konkretnie w Naro-Fomisku położonym w obwodzie moskiewskim, odbywały się artyleryjskie testy kwalifikacyjne. Gospodarzem była 4. Gwardyjska Kantemirowska Dywizja Pancerna. Podczas testów dowódcy batalionów czołgów i ich zastępcy z 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej przeprowadzili testy dla kierowców, dowódców i działonowych czołgów T-80U. Zwieńczeniem była sesja, podczas której załogi uczyły się praktycznego wykorzystania metod i technik poprawy skuteczności czołgów w boju.

Zobacz też: Nowe plany modernizacji T-72 i T-90

(armyrecognition.com)

‎Vitaly V. Kuzmin, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported