Według Izwiestii rosyjska marynarka wojenna podjęła decyzję o unowocześnieniu wyposażenia samolotów dalekiego rozpoznania i zwalczania okrętów podwodnych Tu-142MR, które wykorzystywane są do łączności z zanurzonymi atomowymi okrętami podwodnymi. Zdolne są do przekazywania sygnałów na duże odległości poprzez automatyczną stację przekaźnikową. Tym samym pośredniczą w przekazywaniu informacji między załogą okrętu podwodnego zanurzonego na dużej głębokości.

Tu-142MR wyposażone zostaną w urządzenia pozwalające na przekazywanie współrzędnych lotu dla pocisków, manewrujących Kalibr i międzykontynentalnych balistycznych Buława, odpalanych z wyrzutni okrętowych. Oprócz zaawansowanej awioniki Tu-142MR, otrzymają również długie i nowoczesne holowane anteny do komunikowania się z okrętami podwodnymi. Podobnie jak te, które są obecnie na wyposażeniu, będą nawinięte na specjalny bęben i umieszczone w kadłubie samolotu. Obecne mają długość 9 kilometrów i rozwijane są zależnie od potrzeb wynikających z głębokości zanurzenia okrętu, z którym załoga samolotu ma się skomunikować.

Pierwsze wzmianki o modernizacji Tu-142MR pojawiły się jeszcze w 2014 roku, gdy poinformowano, że w latach 2014–2016 w Państwowym Centrum Prób w Locie imienia Czkałowa na lotnisku w Achtubińsku w obwodzie astrachańskim odbywać się będą prace rozwojowe i testy nowego wyposażenia.

Obecnie dokumenty robocze zostały opracowane i zatwierdzone. Modernizacja ma rozpocząć się wkrótce w siedzibie Beriewa w Taganrogu, położonym nad Morzem Azowskim. Po unowocześnieniu samoloty nosić będą oznaczenie Tu-142MRM. Do tej pory Rosjanie nie ujawnili żadnych szczegółów dotyczących charakterystyk urządzeń, ich nazw i harmonogramu wykonywanych prac. Wprowadzone zmiany mają zapewnić powstanie zautomatyzowanego systemu dowodzenia i kontroli w czasie rzeczywistym oraz możliwości rekonfiguracji współrzędnych celu podczas lotu pocisku wystrzelonego z wyrzutni okrętów podwodnych.

Potrzeba modernizacja samolotów wynika z przestarzałości sprzętu, w tym stacji przekaźnikowej, która pochodzi z połowy lat osiemdziesiątych. Wykazuje znaczne braki w kompatybilności z zautomatyzowanymi systemami okrętów podwodnych: projektu 885 (typ Jasień), projektu 885M (Jasień-M), projektu 995 (Boriej) i projektu 995A (Boriej-A). Unowocześnienie będzie mieć duże znaczenie przy prowadzeniu operacji ostrzelania celów lądowych z okrętów podwodnych, podobnych do tych wykonywanych w Syrii.

Obecnie lotnictwo rosyjskiej marynarki wojennej dysponuje dziesięcioma Tu-142MR. Część stacjonuje w bazie marynarki w Mongochto i należy do Floty Pacyfiku, zaś pozostałe znajdują się w bazie Floty Północnej w Kipiełowie.

(navyrecognition.com; fot. Departament Obrony USA, licencja domeny publicznej)