Szef 12. Zarządu Głównego rosyjskiego ministerstwa obrony, generał dywizji Igor Kolesnikow, poinformował w materiale opublikowanym przez rządową telewizję Zwiezda, że na Nowej Ziemi prowadzone są testy mające potwierdzić niezawodność działania amunicji jądrowej będącej w uzbrojeniu sił zbrojnych. W czasie prób materiał rozszczepialny wybucha, ale jest go zbyt mało, aby zainicjować samopodtrzymującą się reakcję łańcuchową. Pozyskane dane są wgrywane do superszybkiego komputera przeprowadzającego obliczenia, których wynik pokazuje, jak zachowałaby się dana głowica atomowa przy prawdziwym wybuchu jądrowym.

Tego rodzaju testy z masą podkrytyczną nie są czymś niezwykłym. Prowadzą je co pewien czas wszystkie mocarstwa jądrowe. Mają one podwójne zastosowanie. Nie tylko służą sprawdzeniu poprawności funkcjonowania głowic składowanych przez długi okres czasu, znajdują zastosowanie również w opracowywaniu i próbach głowic jądrowych nowych typów. Próby z wykorzystaniem mas podkrytycznych materiałów rozszczepialnych są dozwolone zapisami Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową.Zaniepokojenie zachodnich analityków wzbudza przeprowadzanie testów w głębokich tunelach na odludnych terenach Nowej Ziemi. Pojawiają się spekulacje, że wybuchy wywoływane w ramach prób w rzeczywistości są mikrowybuchami jądrowymi, o tak małej mocy, że globalna sieć stacji monitorujących aktywność jądrową nie jest w stanie ich wykryć. Wśród wątpiących są przedstawiciele amerykańskiej agencji wywiadu wojskowego, którzy już w 2019 roku zgłaszali podejrzenia, że Rosja nie stosuje się do zapisów Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową.

Dostępne mapy i analizy, jak te opracowana przez Middlebury Institute of International Studies z Monterey, ujawniają znaczną rozbudowę infrastruktury służącej do testów. W rejonie osady Biełuszja Guba ciągle powstają nowe budynki, rozbudowywane jest również zaplecze wojskowe (w tym lotnisko), a jednostki ochrony odbywają regularne ćwiczenia z zabezpieczania obiektów, w których są przechowywane głowice jądrowe. Tunele, w których prowadzi się wybuchy, są zlokalizowane około 200 kilometrów na północ od osady, w rejonie obozu wojskowego Siewierny. Wloty tuneli są widoczne na ogólnodostępnych mapach satelitarnych.

Nowa Ziemia była głównym poligonem jądrowym Związku Radzieckiego. Od lat pięćdziesiątych do 1990 roku przeprowadzono tam 132 próbne wybuchy jądrowe, w tym największy w historii wybuch bomby Car o mocy 50 megaton. 12. Zarząd Główny ministerstwa obrony jest odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z bronią jądrową: transport, serwisowanie, magazynowanie, testowanie, bezpieczeństwo i utylizację.

Zwiększenie wydobycia uranu

Wicepremier Jurij Trutniew polecił korporacji Rosatom opracowanie planu zwiększenia wydobycia uranu w Jakucji. Oznaczałoby to powrót do poziomu z 2017 roku, gdy wydobycie w Jakucji zawieszono. Formalnie zawieszenie licencji na wydobycie promieniotwórczego pierwiastka obowiązuje do 2025 roku, ale już rozpoczął się proces jej odwieszania.Jakucja jest jedną z republik wchodzących w skład Rosji. Zajmuje olbrzymi obszar nieco ponad 3 milionów kilometrów kwadratowych i stanowi jedną piątą powierzchni Rosji. Zamieszkuje ją jedynie niecały milion ludzi, ale ziemia jest bardzo bogata w zasoby, w tym złoto, diamenty, węgiel, gaz ziemny, ropę naftową czy właśnie uran. Złoże uranu nazwane Elkon jest największe na świecie, a jego zawartość szacuje się na 357 tysięcy ton.

Zakład wzbogacania uranu w Nowouralsku.
(Rosatom)

Oficjalnie zwiększenie wydobycia uranu ma związek ze zwiększonym światowym zapotrzebowaniem na paliwo do elektrowni jądrowych. Jego wydobycie na złożu Elkon zawieszono w 2017 roku z powodu utrzymujących się niskich cen tego surowca. W 2011 roku za funt uranu płacono około 70 dolarów, ale po wypadku w Fukushimie i regresie w energetyce jądrowej cena spadła do około 25 dolarów na funt.

Od początku 2021 roku ceny uranu zaczęły rosnąć i w tej chwili wahają się na poziomie 30–35 dolarów za funt. Ma to związek z odchodzeniem od węgla i rozwojem ekologicznej energii, a jedną z jej najwydajniejszych odmian jest energia jądrowa. Przewidując dalszy wzrost popytu na uran, Rosja rozpoczęła przygotowania do jego zwiększonego wydobycia. Oczywiście drugim zastosowaniem uranu jest produkcja plutonu stosowanego w głowicach jądrowych.

Zobacz też: Ciąg dalszy problemów kanadyjskich okrętów podwodnych

(thebarentsobserver.com)

Rosatom