Ministerstwu Obrony Rosji zostało powierzone nowe, bardzo ważne zadanie. Jak poinformował szef Sztabu Generalnego, Walerij Gierasimow, resort ten zajmie się stworzeniem specjalnej komórki do spraw koordynacji nad siłami specjalnymi. Ponadto utworzone zostaną specjalnie dedykowane jednostki do prowadzenia operacji specjalnych, także tych poza granicami Rosji.

Te dość zaskakujące informacje przekazane zostały na spotkaniu z attaché wojskowymi w Moskwie. Decyzję podjęto po głębokiej analizie formowania, szkolenia, funkcjonowania i wykorzystania jednostek sił specjalnych przez państwa posiadające najlepsze tego rodzaju formacje. Z wykonanych studiów wyciągnięto wnioski mówiące o tym, iż z doświadczenia konfliktów zbrojnych XXI wieku widać rosnące zapotrzebowanie na operacje wykonywane z użyciem jednostek specjalnych.

W tym celu podjęto już konkretne działania. Z lakonicznej wypowiedzi Gierasimowa wynika, iż utworzono specjalne dowództwo, którego celem będzie koordynacja całego projektu, w tym tworzenie oraz organizacja szkoleń i wyposażenie w zadania nowo utworzonych jednostek.

Być może Rosjanie będą wzorować się na amerykańskim Dowództwie Operacji Specjalnych powołanym w 1987 roku w celu scentralizowania dowodzenia siłami specjalnymi oraz poprawy efektywności amerykańskich operacji specjalnych na całym świecie.

(en.rian.ru)