Rosyjska marynarka wojenna przeprowadziła w maju ćwiczenia okrętów podwodnych pod lodami Arktyki. W ramach ćwiczeń okręty schodziły na duże głębokości i testowały uzbrojenie. W manewrach wzięły udział okręty projektu 667BRDM – K-114 Tuła (na zdjęciu) i K-407 Nowomoskowsk – oraz K-560 Siewierodwińsk projektu 885 (typ Jasień). Dziennik Izwiestija podkreśla, że narastające spory między Rosją i Sojuszem Północnoatlantyckim nadają takim ćwiczeniom większą rangę.

Manewry pod pokrywą lodu nie są niczym nowym. Przeprowadzają je tak Rosjanie, jak i Amerykanie. W przypadku Rosji mieliśmy do czynienia z pierwszymi od dawna ćwiczeniami połączonymi z symulowanym odpaleniem torped w kierunku symulowanego przeciwnika. Nie powiedziano tego wprost, ale prawdopodobnie Siewierodwińsk, jako okręt z najbardziej zaawansowaną elektroniką, działał jako przeciwnik i polował na rosyjskie boomery, których miały pozostać niewidoczne i starać się wykryć przeciwnika.

Podczas ćwiczeń okręty podwodne między innymi poszukują dogodnych miejsc do wyjścia na powierzchnię, a w tym celu dokładanie badają pokrywę lodu. Jest to bardzo skomplikowane zadanie i wymaga dużej ostrożności. Ponadto okręty schodzą na duże głębokości i omijają góry lodowe. Załogi doskonalą umiejętności z zakresu nawigacji i komunikacji, poszukują wrogich okrętów podwodnych i symulują odpalanie torped.

Podobne ćwiczenia prowadzi amerykańska marynarka wojenna. Od 2003 roku są to regularne manewry o kryptonimie ICEX. US Navy współpracuje z marynarkami wojennymi Wielkiej Brytanii i Francji. Manewry połączone są z badaniami naukowymi, które prowadzą naukowcy z Navy Submarine Arctic Laboratory. W ćwiczenia zaangażowane jest wiele jednostek, marynarzy i naukowców, a do oceny grubości pokrywy lodu angażowane są satelity.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Arktyka stała się areną zimnowojennej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. W 1958 roku USS Nautilus jako pierwszy przeszedł pod biegunem północnym, zaś rok później USS Skate stał się pierwszym okrętem podwodnym, który przebił warstwę lodu i wynurzył się na biegunie.

Sowieci przyłączyli się do rywalizacji w latach sześćdziesiątych. Pierwszym radzieckim okrętem, który po przebiciu przez pokrywy lodu wynurzył się na biegunie północnym, był K-3 Leninskij komsomoł projektu 627A.

Zobacz też: Rosja: Cztery okręty podwodne i dwa krążowniki na złom

(navyrecognition.com)

Mil.ru, Creative Commons Attribution 4.0 International