29 kwietnia 1986 roku w Rydze, w ówczesnym Związku Radzieckim, odbyła się uroczystość podniesienia bandery na najnowocześniejszym polskim okręcie podwodnym ORP Orzeł. Okręt powstał w stoczni Sudomiech w Leningradzie (obecnie Stocznia Nowej Admiralicji w Sankt Petersburgu). Polska zamierzała zakupić cztery jednostki projektu 877E, ale zła sytuacja gospodarcza kraju pozwoliła na zakup tylko jednego okrętu.

Uroczystość podniesienia bandery na nowym okręcie jest prawdziwym świętem wojskowym. Jeśli chodzi o okręty kupowane za granicą, w tym przypadku w Związku Radzieckim, na pokładzie ustawiają się dwie załogi: wstępująca polska i zstępująca radziecka. Do drzewca rufowego podchodzą dwaj dowódcy, a przy drzewcu dziobowym stoją obaj zastępcy dowódców. Na podany sygnał następuje jednoczesna zmiana bander i proporców. Orkiestra wojskowa gra najpierw hymn radziecki, a następnie polski. Pierwszym dowódcą okrętu został komandor porucznik Marek Ćwiklak.

Od takiej uroczystości minęło już trzydzieści jeden lat. Przez ten czas okręt brał udał w wielu misjach i manewrach. Jeszcze w latach osiemdziesiątych odbył rejs za koło podbiegunowe. Następnie okręt brał udział w międzynarodowych manewrach NATO – „Baltic Porpoise”, „Cooperative Banners”, KEFTACEX, „Strong Resolve”, „Joint Maritime Course” i BALTOPS, podczas których wielokrotnie wykonywał operacje osłony szlaków komunikacyjnych, atakowania okrętów nawodnych i podwodnych, był poszukiwany przez wielokrotnie większe siły nawodne i lotnictwo morskie. Okręt pozostanie w służbie co najmniej do 2022 roku.

Zobacz też: Dzień Flagi w Marynarce Wojennej

(3fo.wp.mil.pl)

Maciej Hypś, Konflikty.pl