Prezydent Xi Jinping zapowiedział reorganizację struktury dowodzenia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Jest to część szerokiego programu reformy sił zbrojnych.

Obecna struktura dowodzenia chińskich sił zbrojnych jest oparta na siedmiu wysoce autonomicznych regionach wojskowych, którym podlegają wszystkie formacje lądowe, powietrzne i morskie na danym obszarze. Dowództwa regionów koncentrowały się jednak na operacjach lądowych, pozostawiając siłom morskim i powietrznym spory zakres niezależności. Nie trzeba dodawać, że miało to poważne konsekwencje dla koordynacji rodzajów wojsk. Podobnie wyglądało współdziałanie różnych regionów wojskowych.

Xi nie ujawnił szczegółów, zapowiedział jednak powołanie do roku 2020 połączonego dowództwa operacyjnego, co ma znacząco poprawić funkcjonowanie chińskich sił zbrojnych jako całości. Zmianie ma ulec także zakres kompetencji regionów wojskowych, a możliwe, że także ich liczba. Prace nad reorganizacją struktury dowodzenia ruszyły na przełomie lat 2013 i 2014, kiedy zapowiedziano powołanie systemu połączonych dowództw operacyjnych i zmiany w strukturze terytorialnej sił zbrojnych.

(reuters.com, for. CIA, via Wikimedia Commons)