Tak wyglądał ten sam karabin w momencie przybycia do Muzeum Lotnictwa w Krakowie.