Rozpoczyna się kolejny odcinek sagi pod tytułem: „USAF nadrabia opóźnienia w dziedzinie namierzania i śledzenia w podczerwieni”. Wszystko wskazuje, że w w najbliższej przyszłości głowice IRST pojawią się na myśliwcach przewagi powietrznej F-22A Raptor. Co istotne, maszyny tego typu według pierwotnych zamierzeń miały dysponować termonamiernikami, kiedy jednak w sierpniu 1990 roku zaprezentowano prototyp YF-22, nie miał on takiego urządzenia. Nie pojawiło się ono również w egzemplarzach w konfiguracji produkcyjnej. Najwyraźniej w Pentagonie uznano, że lepiej późno niż wcale.

Kiedy rozpoczynano program Advanced Tactical Fighter, w którego ramach ostatecznie YF-22 proponowany przez Lockheeda zwyciężył YF-23 ze stajni Northropa, autorzy wymagań technicznych słusznie przewidzieli przydatność głowicy IRST. Zwłaszcza na polu walki, na którym będą się pojawiały samoloty bojowe o obniżonej wykrywalności radiolokacyjnej. Termolokator z jednej strony w ogóle nie interesuje się tą częścią spektrum elektromagnetycznego, z drugiej zaś – jest całkowicie niewrażliwy na klasyczne metody walki radioelektronicznej.

Jak pisaliśmy w innym artykule kilka miesięcy temu, w wielu możliwych scenariuszach głowica IRST będzie w stanie wykryć samolot stealth szybciej niż radiolokator, a także będzie mogła go trwale śledzić z większej odległości. Dla przykładu: Rosjanie chwalą się, że Su-35S dzięki głowicy OŁS-35 może wykryć (w optymalnych warunkach pogodowych) F-22 czy F-35 z odległości do 90 kilometrów, o ile są zwrócone dyszami w jego stronę. A jako że sam IRST jest systemem całkowicie pasywnym, cel może być porażony, zanim sobie uświadomi, że jest atakowany. IRST nie potrzebuje także emisji fal radiowych ani radarowych ze strony celu.Ostatecznie z termonamiernika w Raptorze zrezygnowano ze względów finansowych (poniższe zdjęcie pokazuje jedną z hipotetycznych konfiguracji głowicy wraz z owiewką). Z jednej strony wydaje się to zabawne w kontekście ceny całego programu – ponad 67 miliardów dolarów do momentu zamknięcia linii produkcyjnej. Z drugiej – właśnie przez rosnące koszty trzeba było szukać oszczędności, gdzie się da. Z tego samego względu zrezygnowano z radiolokatorów obserwacji bocznej (SLAR).

Obecnie pomysł instalacji termonamiernika odświeżono wraz z obszerną listą innych modyfikacji mających zwiększyć możliwości bojowe Raptora, mimo że USAF planuje wycofanie tych maszyn w roku 2030 lub niedługo później. Air Force Magazine podaje całą listę czternastu obszarów spodziewanej modernizacji. Poza głowicą IRST najciekawsze wydają się:

  • integracja wyświetlacza i wskaźnika nahełmowego Thales Scorpion;
  • wwspółdziałanie maszyn załogowych z bezzałogowymi, czyli integracja z tak zwanym lojalnym skrzydłowym;
  • autonomia wspomagana przez pilota, co zapewne oznacza integrację elementów sztucznej inteligencji;
  • system nawigacji stanowiący alternatywę dla GPS;
  • fuzja sensorów;
  • wykrywanie cyberataków i zapobieganie im.termonamiernik PIRATE na Typhoonie FGR.4

Głowica termonamiernika PIRATE na Typhoonie FGR.4 obok wiatrochronu kabiny.
(Cpl Neil Bryden / RAF / MOD)

Serwis The War Zone zwraca z kolei uwagę na problem integracji IRST z Raptorem w taki sposób, aby nie zakłócić jego charakterystyk stealth. Z tego względu nie wchodzi w grę użycie zasobnika Legion, który niedawno rozpoczął służbę liniową w jednostkach USAF-u w Japonii. Nawet opracowanie i instalacja zupełnie nowego korpusu zasobnika w myśl koncepcji stealth odbiłoby się negatywnie na skutecznej powierzchni odbicia myśliwca.

W takiej sytuacji koniecznością wydaje się instalacja systemu we wnętrzu płatowca i wyprowadzenie na zewnątrz jedynie samego czujnika – podobnie jak w maszynach rosyjskich czy w „Eurokaczkach” z Europy Zachodniej. Dziennikarze TWZ twierdzą jednak, iż w płatowcu nie ma miejsca, ponieważ wszelką rezerwę z biegiem lat zużyto na inne modyfikacje. Powołują się tutaj na słowa wiceprezesa Lockheeda Martina z 2017 roku. Konieczne byłoby wprowadzenie zmian w kształcie samolotu, przynajmniej w ograniczonym zakresie, co również źle wpłynęłoby na skuteczną powierzchnię odbicia.

Co innego pozostaje Amerykanom? TWZ sugeruje integrację ograniczonych możliwości namierzania i śledzenia w podczerwieni z systemem samoobrony Raptora – AN/AAR-56, służącym do ostrzegania o pociskach rakietowych odpalonych w stronę samolotu. Obecnie system ten zapewnia dookolne pole obserwacji. Jego rdzeń stanowi sześć czujników umieszczonych w niewielkich otworach w poszyciu, zamkniętych powłoką, która sprawia, że nie wpływają one negatywnie na wykrywalność.

Czujniki systemu AN/AAR-56 na F-22A.
(US Air Force / Samuel King Jr.)

Teoretycznie AN/AAR-56 mógłby odgrywać dodatkowo rolę klasycznego termonamiernika, nie wiadomo jednak, jakie byłyby jego możliwości. TWZ przypuszcza, że dużo mniejsze niż choćby w systemie Legion, toteż AN/AAR-56 byłby jedynie erzacem – takim samym, jak do tej pory są zasobniki AN/AAQ-33 Sniper na F-15C/D.Ostatnia hipotetyczna opcja, na którą zwraca uwagę Air Force Magazine, to instalacja zasobnika (być może pomniejszonej wersji Legiona) w jednej z bocznych komór uzbrojenia kosztem jednego pocisku powietrze–powietrze Sidewinder. Nie można temu pomysłowi odmówić fantazji, ale w praktyce ma on więcej wad niż zalet. Przede wszystkim użycie IRST wiązałoby się z otwarciem komory i wysunięciem zasobnika, a więc pilot chcący z niego skorzystać musiałby i tak poświęcić charakterystyki stealth, a do tego miałby do dyspozycji jeden pocisk mniej, a komputer wspomagający systemy sterowania musiałby równoważyć asymetrię w oporze aerodynamicznym. Korzyści istniałyby więc co najwyżej w czasie dolotu do strefy działań bojowych.

We współczesnych realiach, w których z jednej strony można zniszczyć samolot znajdujący się daleko poza zasięgiem wzroku, a z drugiej niemal zawsze przed otwarciem ognia pilot musi rozpoznać cel wizualnie, możliwość obejrzenia rzeczonego celu w dobrej rozdzielczości na ekranie jest nie do przecenienia. Sniper jest wszakże zasobnikiem zoptymalizowanym do ataków na cele naziemne. W przypadku myśliwca takiego jak F-15C stanowił pewien krok naprzód, gdyż duże powiększenie i wysoka rozdzielczość ułatwiały identyfikację wizualną celów, także w nocy, ale dopiero Legion ma zapewnić pożądane możliwości.Prace nad Legionem trwają od sześciu lat. Pierwszy lot F-15C z zasobnikiem nastąpił w roku 2016. W lipcu ubiegłego roku w czasie prób w bazie Eglin po raz pierwszy odpalono pocisk AIM-9X z F-15C przy użyciu zasobnika, a także wykonano pierwszy lot z zasobnikiem myśliwca F-16D. Ogromny krok naprzód wykonano w sierpniu ubiegłego roku, kiedy F-15C z zasobnikiem Legion Block 1.5 zniszczyła cel latający QF-16 FSAT za pomocą pocisku AIM-120 AMRAAM.

– Udany test pocisku jest istotny, ponieważ F-15 uzbrojony w AIM-120, którym cel wskazuje głowica IRST, może wykryć, śledzić, namierzyć i zaatakować cel oraz zweryfikować przechwycenie bez użycia emisji radarowej – mówił wówczas major Brian Davis z 85. Eskadry Doświadczalnej. Oczywiście użycie łącza danych – które jest niezbędne do naprowadzenia pocisku takiego jak AIM-120 – sprawia, że atak nie był całkowicie bezemisyjny w spektrum elektromagnetycznym. Radar ma jednak to do siebie, że omiata dużą część przestrzeni powietrznej, a jego fale mogą być stosunkowo łatwo wykryte przez systemy ostrzegania przed opromieniowaniem wiązką radiolokacyjną (RWR). W porównaniu z radarem emisja fal z łącza danych jest dużo trudniejsza do wykrycia.

Zobacz też: Sto lat niech lata nam. Rolls-Royce dostarczy nowe silniki dla B-52

US Air Force / Tech. Sgt. Dana Rosso