Inspektorat Uzbrojenia przyznał dwóm przedsiębiorstwom wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej kontrakty na dostawy sprzętu dla Sił Zbrojnych RP. Konsorcjum z Hutą Stalowa Wola na czele dostarczy wybrane elementy pięciu Kompanijnych Modułów Ogniowych moździerzy samobieżnych Rak kalibru 120 milimetrów. Druga umowę podpisano z PSO Maskpol, która w latach 2020-2021 odpowiadać będzie za przekazanie niemal 440 tysięcy mundurów polowych i mundurów polowych letnich.

Umowa z HSW zakłada produkcję i dostawę wybranych elementów do pięciu Kompanijnych Modułów Ogniowych Rak. W latach 2022-2024 do 18. Dywizji Zmechanizowanej trafi czterdzieści samobieżnych moździerzy M120K kalibru 120 milimetrów w wersji kołowej i dwadzieścia artyleryjskich wozów dowodzenia. Zamówienie złożone na Raki zmusi polskiego podatnika do wyłożenia kwoty 703,1 miliona złotych.

– Modernizacja Sił Zbrojnych związana jest z pozyskiwaniem nowoczesnego typu uzbrojenia, nowych rozwiązań i systemów – powiedział Andrzej Kensbok, prezes zarządu PGZ. – W przypadku obu dzisiaj podpisywanych umów mamy do czynienia ze sprzętem i umundurowaniem, którego jakość potwierdzają nie tylko poprzednie zamówienia, ale także innowacyjność produktu. Rak to obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych moździerzy samobieżnych na świecie, opracowany siłami polskich inżynierów. Zamówienia lokowane w spółkach Grupy PGZ są najlepszą rekomendacją kompetencji i potencjału polskiego przemysłu. Mamy nadzieję na kolejne dobre wieści dla krajowej branży zbrojeniowej i dalszą owocną współpracę.

W skład jednego kompanijnego modułu ogniowego (KMO) Rak wchodzi: osiem samobieżnych moździerzy M120K, cztery artyleryjskie wozy dowodzenia, artyleryjski wóz remontu uzbrojenia, trzy artyleryjskie wozy amunicyjne i dwa artyleryjskie wozy rozpoznania.

– Umowa na dostawę kolejnych KMO Rak to potwierdzenie jakości sprzętu produkowanego przez Grupę PGZ oraz rzetelności w podejściu do klienta – powiedział Bartłomiej Zając, prezes zarządu HSW. – Pierwszy kontrakt został zrealizowany bez jakichkolwiek opóźnień, w terminie oczekiwanym przez zamawiającego. Obecnie kontynuujemy produkcję w ramach umowy zawartej w 2019 roku. Ta umowa jest wynikiem zarówno potrzeb Sił Zbrojnych, jak również potwierdzeniem jakości sprzętu produkowanego w Polsce: nowoczesnego, na najwyższym światowym poziomie. Zaangażowanie pracowników Huty Stalowa Wola, kooperantów, doświadczenie oraz sprawdzony klucz dostawców sprawił, że sprzęt dostarczymy do końca roku 2024.

Druga z podpisanych umów dotyczy zakupu niemal 440 tysięcy kompletów mundurów polowych, których dostawy w dwóch kolejnych latach zapewni Maskpol. Mundury wzór 124P/MON i 124L/MON w kamuflażu wzór 93 Pantera są standardowym wzorem umundurowania Wojska Polskiego. Do produkcji tego typu mundurów wykorzystywane są tkaniny polskiego producenta.

– Zawarte dziś umowy to kolejny, trzeci już kontrakt mundurowy realizowany przez naszą firmę – powiedział Adam Ogrodnik, prezes zarządu PSO Maskpol. – Produkcja ponad 400 tysięcy mundurów umożliwia obłożenie na około półtora roku znaczącej części mocy wytwórczych w kilku zakładach produkcyjnych. Dostawy mundurów zrealizujemy w oparciu o własne szwalnie oraz we współpracy i istotnym udziale polskich firm z branży mundurowej. Planujemy także zatrudnienie dodatkowych kilkudziesięciu pracowników.

Zobacz też: Grupa WB oferuje bezzałogowce do walki z pandemią

(informacja prasowa)

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.