30 lipca Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła rezolucję dotyczącą przedłużenia mandatu sił AMISOM. Oddziały międzynarodowe mają stacjonować w Somalii do 31 maja 2019 roku. Równocześnie zaplanowane przejęcie przez somalijskie siły pełnej odpowiedzialności za sytuację w kraju przesunięto na rok 2021.

Rezolucja zakłada stopniową redukcję sił AMISOM-u do 20 626 żołnierzy do końca lutego 2019 roku. Ambasador Wielkiej Brytanii przy ONZ Karen Pierce podkreślała, że wojska międzynarodowe stanowią niezbędny element dla utrzymania względnego bezpieczeństwa w Somalii. Zmiana harmonogramu ma dać więcej czasu rządowi w Mogadiszu na przygotowanie się do efektywnego przejęcia odpowiedzialności za kraj. Mimo ścisłej współpracy z Unią Afrykańską Somalia nadal nie uporała się z zagrożeniem ze strony bojowników Asz-Szabab, którzy przeprowadzają ataki zarówno na żołnierzy, jak i na budynki rządowe.

Rada Bezpieczeństwa już kilkukrotnie przedłużała mandat AMISOM-u przy jednoczesnej redukcji zaangażowanych sił. Ostatnią tego rodzaju decyzję podjęto w sierpniu 2017 roku. Poniedziałkowa rezolucja odnosi się jedynie do sił wojskowych. Nie wpływa na operację policyjną w której bierze udział 1040 funkcjonariuszy.

Zobacz też: Dyplomatyczno-turystyczna wojna o Palau

(washingtonpost.com)

Stuart Price, Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain