Generał broni Alfons Mais, niemiecki inspektor wojsk lądowych, poinformował 18 marca, że System Panzergrenadier – składający się z bojowego wozu piechoty Puma i „żołnierza przyszłości” IdZ-ES – jest gotowy do walki. Oznacza to ostateczne usunięcie usterek, które dotknęły Pumę, i przepustkę do pełnienia służby w tak zwanej szpicy NATO – Very High Joint Readiness Task Force – w 2023 roku. Zażegnanie wszelkich problemów z Pumami ogłoszono po testach przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich kilku tygodni z wykorzystaniem dziesięciu wozów.

Usterki dotyczyły głównie wyposażenia elektronicznego, w szczególności samoczynnego wyłączania się układów elektronicznych i niepoprawnego działania systemów łączności. Problemy były tak rozległe, że Bundeswehra zastanawiała się nad oddelegowaniem zmodyfikowanych Marderów 1A5A1 dla komponentu zmechanizowanego kontyngentu VJTF 2023. W październiku 2019 roku wskazywano na brak części zamiennych, które nie są produkowane w dostatecznej ilości. Praktyką stała się kanibalizacja i robienie z dwóch wozów jednego.

Ze wszystkich sił starano się jednak uniknąć sięgnięcia po Mardery – oznaczałby to bowiem porażkę wizerunkową i byłoby kolejnym ciosem dla Bundeswehry. Zapewne wzrosłyby też koszty inwestycji w projekt wdrożenia pojazdów do służby, choć i tak są one już teraz astronomiczne. Sięgają – według niektórych źródeł – już 10 miliardów euro. Podobna sytuacja jest w przypadku kosztów System Panzergrenadier VJTF 2023, które z docelowych 228 milionów euro wzrosły już do ponad 700 milionów.



Duża w tym zasługa konsorcjum ARGE Puma (składającego się z Rheinmetall AG i Krauss-Maffei Wegmann). Po zakrojonych na dużą skalę pracach rozwojowych i modyfikacyjnych System Panzergrenadier przeszedł w ubiegłym miesiącu trzytygodniową ocenę taktyczną na poligonie w Bergen na Pustaci Lüneburskiej w północnych Niemczech. Oznacza to, że pierwsze pojazdy w tym standardzie trafią do rąk niemieckich żołnierzy jeszcze w tym roku.

System Panzergrenadier.
(Rheinmetall)

Komponent zmechanizowany VJTF 2023 – tworzony na bazie 37. Brygady Grenadierów Pancernych „Freistaat Sachsen” – składać się będzie z czterdziestu jeden Pum głęboko zmodyfikowanych na podstawie umowy z 2019 roku. Niemieckie siły zbrojne otrzymają 560 bojowych wozów piechoty w podstawowej wersji, gdyż w 2019 roku zwiększono początkową liczbę o 210 pojazdów. Zmodernizowane Pumy otrzymały nowe systemy obserwacji, łączności, przesyłania informacji i dowodzenia (BMS TacNet). Duży nacisk położono na przetwarzanie informacji w niemieckich pododdziałach zmechanizowanych.



Dzienno-nocne przyrządy obserwacyjne przeszły próby na pięciu Pumach i są instalowane na kolejnych. Ponadto zintegrowane są z grenadierami, którzy mieć będą wyposażenie indywidualne w postaci modułowych pakietów niemieckiego żołnierza przyszłości (Infanteriest der Zukunft – Erweitertest System, Piechur Przyszłości – System Rozszerzony). Dzięki niemu załogi pojazdów i piechurzy, stanowiący desant lub wsparcie, będą mogli jednocześnie dzielić się wiedzą o zmianach sytuacji taktycznej na polu bitwy.

Bojowe wozy piechoty wyposażono w system przeciwpancerny MELLS (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkflugkörper-System), dla którego bazą jest przeciwpancerny pocisk kierowany Spike LR2. Poprawiono również świadomość sytuacyjną załogi poprzez instalację dodatkowych kamer dziennych i termowizyjnych na zewnątrz pojazdu oraz dodatkowych wyświetlaczy w przedziale bojowym. Ma on zapewnić żołnierzom zdolność „widzenia przez pancerz”.

Bwp Puma podczas ćwiczeń poligonowych, które stały się przepustką do NATO‑wskiej szpicy.
(Heer)



Pumy otrzymają również niezależny od wieży system uzbrojenia, którym będzie zapewne zdalnie sterowane moduł uzbrojenia, a także – być może – zmodyfikowany aktywny system ochrony pojazdów soft-kill MUSS 2.0 (Multifunktionales Selbstschutz-System). Dla pojazdów tego typu dostarczono też laserowe symulatory strzelań AGDUS składające się z detektorów laserowych rozmieszczonych wokół pojazdu oraz bezpiecznych dla oka laserów zdolnych do symulacji głównych systemów uzbrojenia Pumy: armaty automatycznej MK30-2/ABM, karabinu maszynowego MG4 i wyrzutni MELLS.

System Panzergrenadier będzie wchodził w skład Dywizji 2027, która ma składać się z brygady pancernej, dwóch brygad grenadierów pancernych i oddziału śmigłowców. Utworzenie tego związku taktycznego dowodzi, że Niemcy jako kolejne państwo zaczęły myśleć nad wariantem bitwy/operacji wieloaspektowej (multidomain battle/operation). Dużo uwagi poświęcono digitalizacji, cyberbezpieczeństwu, wykorzystaniu systemów bezzałogowych (i obronie przed nimi), łatwości wdrażania innowacji, zwiększeniu efektywności żołnierzy, nowoczesnym systemom wymiany informacji oraz sztucznej inteligencji.

Zobacz też: USA zarzucają Rosji test broni antysatelitarnej

(edrmagazine.eu)

KMW