Agencja informacyjna TASS doniosła, że okręt podwodny K-561 Kazań projektu 885M (typ Jasień-M) nie trafi do służby w tym roku. Co więcej, osiągnięcie gotowości bojowej przez tę jednostkę może opóźnić się o dwa lata. Tak wynika z informacji przekazanych przez ministerstwo obrony.

Okręt opuścił stocznię Siewmasz w Siewierodwińsku 24 września 2018 roku, aby przejść testy fabryczne na morzu, ale nie dotrwał ich końca. Próby przerwano arbitralnie pod koniec ubiegłego roku i odesłano jednostkę z powrotem do stoczni w celu zażegnania problemów ze zdiagnozowanymi usterkami.

Pojawił się szereg usterek systemów pomocniczych i agregatów pokładowych, które są nie do przyjęcia dla rosyjskiego ministerstwa obrony. Nie spełniają wymagań taktyczno-technicznych. W związku z powyższym już teraz wiadomo, że pojawienie się Kazania w linii odwlecze się o kilka bądź kilkanaście miesięcy. Czas ten przeznaczony będzie na wprowadzenie poprawek i ponowne testy fabryczne, które mogą przeciągnąć się aż do 2021 roku.

Do tej pory jedynym reprezentantem typoszeregu Jasień jest Siewierodwińsk (K-560), przekazany rosyjskiej marynarce w 2014 roku. Stępkę pod Kazań położono jeszcze w czerwcu 2009 roku, zwodowano zaś ponad dwa lata temu – w marcu 2017 roku. Okręt zmodyfikowano i zaliczono do typu Jasień-M. Planowano przyjąć go do służby w tym roku.

Zobacz też: Zacumowany Siewierodwińsk odpalił Kalibra

(tass.com)

mil.ru, Creative Commons Attribution 4.0 International