W Centrum Koordynacji Ratownictwa Morskiego w Kaliningradzie odbyła się konferencja przygotowawcza do sierpniowych ćwiczeń z ratownictwa morskiego. W manewrach wezmą udział jednostki z Rosji, Polski i Litwy.

Ćwiczenia będą polegały na ratowaniu ponad sześćdziesięciu pasażerów i członków załogi z „tonącego” polskiego statku. Będą oni przebywali w wodzie korzystając z indywidualnych i grupowych środków ratunkowych jak kamizelki czy tratwy.

Rosyjska Flota Bałtycka wystawi holownik ratowniczy oraz śmigłowiec. Ponadto ze strony rosyjskiej udział wezmą: okręt patrolowy Straży Granicznej i jednostka ratownicza z Centrum Koordynacji Ratownictwa Morskiego w Kaliningradzie.

Polska oddeleguje dwa okręty ratownicze oraz śmigłowiec, a Litwa jednostkę ratowniczą, okręt patrolowy i śmigłowiec.

(rusnavy.com)