Agencja informacyjna TASS doniosła o udanym teście pocisku manewrującego z napędem nuklearnym 9M730 Buriewiestnik (burzyk). Do próby miało dojść 29 stycznia. Informacje podane przez źródło związane z przemysłem obronnym nie znalazły jednak oficjalnego potwierdzenia ze strony Moskwy. Ponadto także amerykańskie źródła wywiadowcze donosiły o próbach na poligonie Kapustin Jar.

Źródło rosyjskie utrzymuje jednak, iż parametry miniaturowego reaktora atomowego, który gwarantuje niemal nieograniczony zasięg, utrzymywane były w normie. Nie podano jednak innych informacji, w tym czasu trwania próby i odległości przebytej przez pocisk. Skąpe wiadomości nakazują więc ostrożne podejście do tych rewelacji.

Według oficjalnych informacji do tej pory doszło do czterech – wszystkich nieudanych – prób Buriewiestnika. Agencja Wywiadowcza Departamentu Obrony ujawniła, że po raz pierwszy pocisk odpalano w listopadzie 2017 roku, zaś po raz ostatni w lutym 2018. Upublicznione informacje ze swej natury nie są pełne. Wiemy jedynie, że podczas najbardziej efektywnej próby pocisk przeleciał 35 kilometrów w ciągu 2 minut. Zdarzyło się również, że próba trwała jedynie 4 sekundy i zakończyła się kompletną klapą. Od lutego 2018 roku do 29 stycznia nie przeprowadzono żadnego testu.

Z powyższymi doniesieniami łączą się wiadomości portalu The Barents Observer o podwyższonym poziomie promieniowania radioaktywnego blisko granicy z Norwegią. Wówczas próby prowadzono w rejonie stacji Pankowo na Nowej Ziemi w Arktyce. Być może doszło wtedy do nieprawidłowości w działaniu miniaturowego reaktora atomowego, a nawet wycieku paliwa jądrowego.

Istnienie Buriewiestnika ujawnił 1 marca 2018 roku prezydent Władimir Putin podczas corocznego przemówienia do Zgromadzenia Federalnego. Tego typu programy mają jednak dłuższą historię. W czasach zimnej wojny po drugiej stronie Pacyfiku uruchomiono Projekt Pluto, w którego ramach w 1964 roku powstał silnik odrzutowy z napędem nuklearnym Tory-IIC (na zdjęciu tytułowym). Projekt finalnie zarzucono, gdyż w ówczesnych czasach został uznany za zbyt prowokacyjny.

Zobacz też: Kontrakt na trzynaście Su-57 w 2020 roku?

(tass.com, thediplomat.com)

Nevada National Security Site