W zeszłym roku włoska stocznia Fincantieri i francuska Naval Group stworzyły spółkę joint venture Naviris, której celem jest zbudowanie nowej korwety o wyporności około 3000 ton. Do Francji i Włoch dołączyła następnie Grecja, a teraz o takim zamiarze poinformowała również Hiszpania.

W ten sposób znacząco rosną szanse, że przedsięwzięcie uzyska znaczące dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO). Program Europejskiej Korwety Patrolowej (European Patrol Corvette) już znajduje się na liście rekomendowanych paneuropejskich programów obronnych, ale większa liczba zaangażowanych państw pozwala myśleć o zwiększeniu finansowania, bo Unia Europejska promuje jak najszerszą kooperację międzynarodową.

Jak napisano w dokumentacji PESCO, celem programu European Patrol Corvette jest zaprojektowanie i rozwój prototypu nowego typu okrętu, który będzie mógł być nosicielem kilkunastu systemów i rodzajów uzbrojenia i będzie miał elastyczną, modułową konfigurację, pozwalającą na wypełnianie wielu różnych zadań. Żeby otrzymać dofinansowanie, w program powinny być zaangażowane minimum trzy państwa. Program European Patrol Corvette jest jedynym projektem morskim na liście PESCO, więc nie powinien mieć problemu z dofinansowaniem.

Korweta ma być wielozadaniowym modułowym okrętem wojennym przeznaczonym w pierwszej kolejności do zadań patrolowych i dozorowych, a w ograniczonym stopniu również do zwalczania okrętów podwodnych i środków napadu powietrznego. Wiodącą rolę w tym projekcie pełnią Włochy, a Francja i Grecja są krajami partnerskimi. Hiszpania również byłaby krajem partnerskim, a byłaby reprezentowana przez Navantię.

Korweta zostanie zbudowana niezależnie od otrzymanego wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Włoska marynarka wojenna zamierza nowym typem zastąpić okręty typów Cassiopea, Minerva i Commandante, a Francja zastąpi nimi jednostki typu Floréal. W ten sposób Włochy planują kupić osiem nowych fregat, a Francja sześć. Przedstawiciele konsorcjum Naviris odbyli również wizytę w Niemczech, ale to państwo wykazało małe zainteresowanie dołączeniem do projektu.

Zobacz też: Wodowanie pierwszego PPA

(defensenews.com)

Fincantieri