W środę 29 listopada w fabryce Nitro-Chem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość podpisania umowy na produkcję bomb lotniczych rodziny Mk 82. Sygnowane porozumienie to następstwo podpisania w maju 2017 roku listu intencyjnego w sprawie współpracy przy produkcji w Polsce standardowych bomb lotniczych NATO rodziny Mk 80. W uroczystości wzięli udział sekretarz stanu w ministerstwie obrony narodowej Bartosz Kownacki i członek zarządu PGZ Robert Gut.

Bomby Mk 82 należą do najczęściej wykorzystywanych obecnie bomb lotniczych na świecie. Znajdują się również na uzbrojeniu polskich F-16. Produkcja będzie odbywać się wspólnie ze spółką RWM Italia, należącą do grupy Rheinmetall Defence. Zawarte porozumienie i planowana współpraca technologiczna mają zapewnić, że produkowana w Bydgoszczy bomba będzie spełniała wszelkie typowe dla tego rodzaju uzbrojenia wymagania jakościowe i będzie mogła być wykorzystywana w kierowanych bombach lotniczych, takich jak GBU-12 i GBU-38.

– Formalizacja procesu produkcji Mk 82 to dla Nitro-Chemu kolejny krok na drodze do uzyskania suwerenności produkcji uzbrojenia dla polskich sił powietrznych – powiedział po uroczystości Kownacki. – W zakładzie opracowywane są obecnie koncepcje wdrażania innych rodzajów bomb, tak by móc sprawnie odpowiadać na całe zgłaszane przez polskich lotników zapotrzebowanie. Ten przykład doskonale pokazuje, że skuteczne wykorzystanie transferu technologii przekłada się na wymierne korzyści biznesowe dla spółki.

Zgodnie z umową część elementów, szczególnie korpusy bomb wytwarzane nowatorską metodą walcowania, będzie importowana z Włoch. W Bydgoszczy będą podlegały elaboracji, czyli napełnianiu, a później kompletowaniu, w zależności od potrzeb odbiorcy. Nitro-Chem dbać będzie również o prawidłową konfigurację i kompatybilność wyrobów z zestawami naprowadzania produkowanymi przez różnych dostawców.

W najbliższym czasie Nitro-Chem będzie mógł oferować bomby Mk 82 w postępowaniach na dostawy tego uzbrojenia dla polskiego lotnictwa. Podpisana umowa jest kolejnym przejawem strategii polonizacji systemów uzbrojenia znajdujących się na wyposażeniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej. W ciągu ostatnich trzech lat polskie siły powietrzne zamówiły około 1300 bomb tego typu. Planowane na drugą połowę przyszłego roku rozpoczęcie produkcji w Polsce ma przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa i pewności dostaw do rodzimego odbiorcy, a także na stworzenie bydgoskim zakładom nowe możliwości potencjalnego eksportu na rynki trzecie.

W ramach umowy włoski partner będzie kupować w Bydgoszczy materiał TRITONAL, czyli kompozycję trotylu i aluminium, którą napełniane są bomby Mk 82 i Mk 84. Pochodząca z Nitro-Chemu mieszanka będzie wykorzystywana do elaborowania bomb w zakładzie RWM Italia na Sardynii. Kolejnym polem współpracy jest podjęcie przez RWM Italia decyzji o zakupie w bydgoskim zakładzie innych materiałów wybuchowych.

Zobacz także: Bell Helicopter o Viperze, Venomie i Valorze dla Polski

(informacja prasowa)

Cliff, Creative Commons Attribution 2.0 Generic