Pierwszy prototyp opancerzonego pojazdu rozpoznawczo-patrolowego, zaprojektowanego przez naukowców i inżynierów Ministerstwa Przemysłu Obronnego Azerbejdżanu przechodzi obecnie testy odporności przeciwminowej i balistycznej.

Celem badania jest sprawdzenie zdolności bojowych pojazdu. Zależnie od wyników i dokonanej ewaluacji podjęte zostaną dalsze decyzje w sprawie ulepszeń. Zgodnie z oświadczeniem azerskiego resortu obrony już teraz pojazd wykazał wysoką manewrowość i wydajność.

Po raz pierwszy nowy pojazd rozpoznawczy pokazano we wrześniu 2013 roku na wystawie Azerbejdżan 10 lat. Konstrukcyjnie znacznie różni się od radzieckiego BRDM-2 (Braonirowannaja Razwiedywatielno-Dozornaja Maszyna). Już na pierwszy rzut oka widać, że pojazd nie ma środkowych kół, a zamiast nich pojawiły się włazy. Pojazd wyróżnia również znacznie silniejsze opancerzenie, a także odporność na wybuchy min, improwizowanych urządzeń wybuchowych i uderzenie przeciwpancernych wielkokalibrowych karabinów maszynowych. W zależności od życzenia odbiorcy może być dopancerzony. Zmianą, na pewno na lepsze, jest również zapewnienie załodze lepszej świadomości sytuacyjnej poprzez szereg kamer zamontowanych na pojeździe.

Uzbrojenie pojazdu stanowią załogowa wieża z dwulufową armatą lotniczą GSz-23Ł kalibru 23 milimetry. Na wieży znajduje się granatnik maszynowy AGS-17 kalibru 30 milimetrów i wielkokalibrowy karabin maszynowy NSW kalibru 12,7 milimetra.

(armyrecognition.com)