Malezyjskie siły powietrzne przygotowują się do podjęcia ostatecznych decyzji w sprawach kilku programów modernizacyjnych. Azjatyckie państwo zamierza kupić morskie samoloty patrolowe, lekkie myśliwce, radary naziemne i samoloty bezzałogowe. Wojskowi z decyzjami czekają na ogłoszenie budżetu i priorytetów nowego rządu.

Szef sztabu sił powietrznych generał Tan Sri Affendi Buang powiedział, że pierwszy raz w historii państwa “Białą księgę” obrony narodowej przygotowuje cały rząd, dzięki czemu wszystkie ośrodki decyzyjne będą podążały w jednym kierunku. Lekkie myśliwce, samoloty patrolowe, radary i bezzałogowce zostały wymienione jako priorytety modernizacyjne w dokumencie planistycznym CAP55 sięgającym aż do 2055 roku.

Malezja postrzega siebie jako państwo morskie i temu obszarowi swojego bezpieczeństwa poświęca najwięcej uwagi. Generał Tan Sri Affendi Buang powiedział, że dowództwo otrzymało dziesiątki propozycji nowych samolotów morskich obejmujących maszyny dedykowane, samoloty wielozadaniowe z wyposażeniem paletyzowanym i propozycje modernizacji obecnie używanych King Airów B200T. Wiadomo, że swoje oferty złożyły między innymi Airbus (C295), ATR (ATR-72MP) i Boeing (P-8).

W ramach programu zakupu lekkiego myśliwca Malezja zamierza pozyskać jeden typ samolotu, który zastąpi wykorzystywaną obecnie flotę mieszaną składającą się z Hawków 108/208 i MB-339CM, które mają już swoje lata i powodują wiele problemów z logistyką i serwisowaniem. Samolot wyłoniony w ramach tego przetargu ma mieć możliwości bojowe zbliżone do prawdziwych wielozadaniowych samolotów bojowych, ale powinien mieć znacznie niższe koszty eksploatacji. Dowódca malezyjskiego lotnictwa potwierdził, że otrzymał propozycje dotyczące FA-50, M-346, Tejasa, JF-17 i Jaka-130, ale spodziewa się jeszcze kolejnych. Generał Buang powiedział, że samolot będzie musiał również wypełniać rolę samolotu szkolenia zaawansowanego (Lead-In Fighter Trainer).

Główną rolą samolotów bezzałogowych również ma być patrolowanie obszarów morskich, głównie Morza Południowochińskiego, Cieśniny Malakka i Morza Sulu. Ponadto bezzałogowce mogą być wykorzystywane do rozpoznania pogodowego i innych zadań na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Jednym z wymogów będzie aby samoloty były wyposażone w łącza przesyłu danych, dzięki którym będą mogły w czasie zbliżonym do rzeczywistego przekazywać uzyskane informacje do innych jednostek ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Na rynku jest dostępnych wiele konstrukcji spełniających malezyjskie kryteria, ale konkretne nazwy nie padły.

Plan modernizacji sieci radarów naziemnych powstał już w 2014 roku. Radary nie tylko będą pełniły ważną rolę w systemie obrony powietrznej kraju, ale mają zapobiegać również takim sytuacjom, jak ta z zaginięciem cywilnego Boeinga 777 lot MH370. Skala tego jak i pozostałych programów będzie zależała od finansów państwa. W 2013 roku nastąpiła ograniczona modernizacja malezyjskiego systemu radarowego gdy konsorcjum ThalesRaytheonSystems dokonało integracji i centralizacji całego systemu oraz dostarczyło radar Ground Master 400.

Zobacz też: Czwarty A400M dla Malezji

(airforce-technology.com, ainonline.com)

Republic of Korea Armed Forces