Z okazji VII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście Muzeum Historii Polski odsłania nową stronę internetową www.JanKarski.org programu Jan Karski. Niedokończona misja, poświęconą legendarnemu emisariuszowi Polskiego Państwa Podziemnego, który alarmował przywódców Zachodu o dokonywanej Zagładzie w czasie, kiedy jeszcze można było ją zatrzymać.

Kluczowym elementem strony JanKarski.org jest mediateka, w której można obejrzeć archiwalne zdjęcia emisariusza, filmy, oryginalne raporty dotyczące jego misji i funkcjonowania podziemia, które dotąd znajdowały się tylko w archiwach. Dostępne na stronie materiały można przeglądać wybierając jeden z ich rodzajów (zdjęcia, dokumenty, filmy, książki czy teksty) lub tematycznie – według ich związku z wybraną historią z życia Karskiego.

JanKarski.org to projekt zrealizowany dzięki wsparciu Kancelarii Senatu przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Stworzenie mediateki to jeden z projektów programu Jan Karski. Niedokończona misja. Wkrótce udostępniony na stronie będzie także interdyscyplinarny pakiet edukacyjny Jan Karski. Życie i misja. Z pozostałymi działaniami związanymi z obchodami stulecia urodzin Emisariusza w 2014 roku w Polsce i za granicą można zapoznać się na stronie JanKarski.org i JanKarski.net (USA).

Jan Karski (wł. Jan Kozielewski) – ur. 24.04.1914 w Łodzi, zm. 13.07.2000 w Waszyngtonie; emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego; w 1942 r. dwukrotnie wszedł do getta warszawskiego, był też w obozie przejściowym w Izbicy. Z misją poinformowania aliantów o dokonywanej zagładzie narodu żydowskiego dotarł m.in. do prezydenta USA Franklina D. Roosevelta. Jego raport nie przyniósł jednak oczekiwanych rezultatów. Po wojnie pozostał w USA, gdzie na Uniwersytecie Georgetown przez 40 lat wykładał w School of Foreign Service. Za wojenne i powojenne dokonania wielokrotnie uhonorowany, m.in. Orderem Orła Białego i tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

(informacja prasowa MHP)