Według serwisu Defense News już wkrótce powstanie niemiecka agencja zajmująca się rozwojem przełomowych technologii. Organizacja ma podlegać ministerstwom finansów i obrony.

Agentur für Disruptive Innovationen in der Cybersicherheit und Schlüsseltechnologien (ADIC), czyli Agencja do spraw Przełomowych Innowacji w Cyberbezpieczeństwie i Kluczowych Technologiach, może zostać powołana jeszcze w tym roku. Wszystko zależy od przebiegu rozmów między resortami siłowymi i ministerstwem finansów. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kwestia powołania agencji zacznie być rozpatrywana przez rząd już we wrześniu.

Nazwa ADIC po raz pierwszy pojawiła się w umowie koalicyjnej między chadekami a socjaldemokratami, zawartej w marcu 2018 roku. Z kolei minister obrony Ursula von der Leyen wspominała o niej w maju tego roku. Minister mówiła wówczas o agencji jako części szerszego programu, sięgającego w odległą przyszłość, a koncentrującego się na zagadnieniach cyberbezpieczeństwa.

Sztuczna inteligencja

Pojawia się tutaj kwestia wojskowego wykorzystania sztucznej inteligencji. Siły zbrojne nie ogłosiły jeszcze swojego stanowiska w tej sprawie, chociaż Uniwersytet Bundeswehry w Monachium (na zdjęciu) prowadzi badania w tej dziedzinie. W opublikowanej w tym tygodniu Białej Księdze poświęconej pracom nad sztuczną inteligencją nie ma odniesień do spraw wojskowych. Sam dokument jest natomiast traktowany, jako wstęp do bardziej kompleksowej strategii, która ma zostać ogłoszona w listopadzie 2018 roku.

Najwięcej o sprawie mówi ministerstwo oświaty. Resort wśród swoich celów wymienia stworzenie w Niemczech sztucznej inteligencji, będącej „rozpoznawanym na całym świecie znakiem jakości”. Z szeregów wojskowych dobiegają jednak odgłosy zaniepokojenia dużymi postępami prac nad wojskowym wykorzystaniem sztucznej inteligencji prowadzonych w Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Bardzo więc prawdopodobne, że rozwój sztucznej inteligencji będzie też jednym z zadań ADIC. Niemieckie prace będą jednak raczej koncentrować się nie na systemach sterowania dronami, ale zdobywania danych oraz analizowania i prognozowania zagrożeń.

Zobacz też: DARPA po chińsku

(defensenews.com)

Hiwimunich, domena publiczna