Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych stworzył nową jednostkę do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni. Jej oficjalna nazwa to Marine Corps Cyberspace Warfare Group. O powstaniu poinformował jej dowódca, pułkownik Ossen J. D’Haiti, podczas ceremonii, która odbyła się ubiegły piątek w Fort George G. Meade w stanie Maryland. Tym samym Korpus poszedł w ślady wojsk lądowych i marynarki wojennej, przenosząc swoją aktywność także w sferę cyberprzestrzeni.

Zadaniem nowo powstałej jednostki będzie rekrutacja i szkolenie żołnierzy i cywilów, a także zagwarantowanie im możliwości technicznych do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni. Wspomagać będzie zespoły powołane już wcześniej w ramach Dowództwa Operacji Cybernetycznych US Navy.

Utworzenie przez korpus jednostki do zwalczania cyberprzestępczości jest odpowiedzią na ataki hakerów na instytucje rządowe i przedsiębiorstwa ze strony wrogich państw i organizacji. Jej zadaniem będzie prowadzenia operacji defensywnych, polegających na obronie przed grupami hakerskimi, które chciałyby włamać się na serwery strategicznych instytucji państwowych. Ponadto członkowie zespołów, które będą stopniowo powoływane do życia, zajmą się prowadzeniem misji ofensywnych, skupiających się na rozpracowywaniu wrogich grup hakerskich i ich mocodawców.

Z początkiem kwietnia Marine Corps Cyberspace Warfare Group zgłosiło wstępną gotowość operacyjną, działa bowiem kilka zespołów do walki z cyberprzestępczością. Niemniej jednak oczekuje się, że jednostka stanie się w pełni operacyjna dopiero w 2017 roku. Ogółem powstanie trzynaście tak zwanych teamów, które staną się integralną częścią 133 zespołów Dowództwa Operacji Cybernetycznych Stanów Zjednoczonych.

Zobacz też: Dania stworzy jednostkę zwalczającą cyberprzestępczość

(armyrecognition; na zdjęciu dowódca Marine Corps Cyberspace Warfare Group, pułkownik Ossen J. D’Haiti, fot. US Marine Corps / Sgt. Eric Keenan)