Rosjanie rozpoczęli prace nad utworzeniem Centrum Obrony Narodowej, które usprawni zarządzanie operacyjne siłami zbrojnymi i zapewni szybką reakcję na zagrożenia o charakterze strategicznym. Nadzór nad tworzeniem nowego ośrodka powierzono Pawłowi Popowowi, który przeszedł niedawno z resortu ds. sytuacji nadzwyczajnych do ministerstwa obrony.

Zdaniem ministra obrony Siergieja Szojgu prace są już w toku i wymagają zaangażowania wielu podmiotów. Jednostka organizacyjna skonsoliduje władzę nad rosyjskimi siłami zbrojnymi, zwłaszcza w odniesieniu do nuklearnej triady i sił szybkiego reagowania. Głównym zadaniem będzie monitorowanie w czasie rzeczywistym działalności jednostek wojskowych w całym kraju. Pozwoli to na lepsze zarządzanie siłami zbrojnymi oraz natychmiastowe wyciąganie wniosków i usprawnianie działania. Początkowo dane będą dostępne dla najwyższego kierownictwa wojskowego i politycznego, jednak z czasem planowane jest rozszerzenie dostępu na wszystkie jednostki wojskowe.

Nowy ośrodek będzie elektronicznym odpowiednikiem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i połączy stanowiska dowodzenia rosyjskiego rządu i resortów siłowych. Tak skonstruowany, zapewni doskonały przepływ informacji i stanie się ośrodkiem gromadzenia danych oraz sporządzania analiz na temat funkcjonowania rosyjskich sił zbrojnych, zdolności państwa do obrony, przebiegu operacji wojskowych, bojowego szkolenia żołnierzy, a także w wypadkach i sytuacjach nadzwyczajnych.

(en.rian.ru)

Leonid Faerberg, na licencji GNU Free Documentation License, Version 1.2