Europejski zdalnie sterowany samolot o dużej długotrwałości lotu i średnim pułapie (European Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System), znany powszechnie jako Eurodron, osiągnął kolejny etap rozwoju. Jak poinformowały wspólnie koncerny Airbus, Dassault i Leonardo, 22 listopada z sukcesem zakończono wstępny przegląd projektu.

Nastąpiło to niecały miesiąc po tym, jak organizacja OCCAR, zajmująca się zarządzaniem kooperacyjnymi programami zbrojeniowymi, zaprosiła Airbusa do udziału w przetargu na kolejną fazę programu obejmującą rozwój, produkcję i początkową obsługę serwisową systemu. Zaakceptowanie wstępnego projektu pozwoli państwom i firmom zaangażowanym w projekt na rozpoczęcie rozwoju konkretnych elementów samolotu zgodnie z zatwierdzonymi teraz wymaganiami i z pełnym obrazem systemu, jaki ma finalnie powstać.

Lider projektu, Airbus Defence and Space, będzie uzgadniał swoją odpowiedź na zaproszenie do przetargu z koncernmi Dassault i Leonardo, będącymi głównymi podwykonawcami. W rezultacie programu ma powstać samolot zdolny do operowania w cywilnej i wojskowej przestrzeni powietrznej z modułowym wyposażeniem misyjnym przeznaczony do wykonywania zadań wywiadowczych, rozpoznawczych i patrolowych na szczeblu strategicznymi i operacyjnym. W połowie 2017 roku Niemcy, Włochy, Francja i Hiszpanii uzgodniły, że samolot będzie napędzany dwoma silnikami turbośmigłowymi.

Zobacz też: Eurodron będzie kierowany satelitami Galileo

(monch.com)

Maciej Hypś, Konflikty.pl