Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez rzecznika czeskiego Ministerstwa Obrony, przedstawiciele Chorwacji, Republiki Czeskiej, Słowacji i Stanów Zjednoczonych podpisali „List Intencyjny” w sprawie utworzenia Wielonarodowego Centrum Szkolenia Lotniczego.

Porozumienie wyraża wolę polityczną tych krajów dotyczącą przystąpienia do tworzeniu struktur Wielonarodowego Centrum Szkolenia Lotniczego (MATC) dla załóg śmigłowców z rodziny Mi-8/17. Zadaniem tego programu nie jest stworzenie centrum w jednym konkretnym miejscu, ale jak najlepsze wykorzystanie zaplecza szkoleniowego, które istnieje w krajach uczestniczących w projekcie.

Projekt jest częścią tzw. Mądrej Obrony (Smart Defence Initiative) mającej na celu zwiększenie zdolności obronnych państw NATO poprzez międzynarodową współpracę i dzielenie się zdobyczami technologicznymi w zakresie przemysłu obronnego. Konsekwencją tego ma być lepsze wykorzystanie potencjałów narodowych i stworzenie wartości dodatniej dla kolektywnej obrony. Początki samej Inicjatywy i planu stworzenia MATC sięgają szczytu NATO w Chicago, który odbył się w maju 2012 roku.

Bardziej wymiernym rezultatem kooperacji ma być szkolenie pilotów nie tylko z państw NATO, ale również z państw uczestniczących w programach partnerskich. Mimo iż rozpoczęcie działalności zaplanowano dopiero na lata 2015–2016, obecnie w Pardubicach szkolą się załogi śmigłowców z rodziny Mi-8/17, które służyć będą w Afganistanie.

Jednym z członków Sojuszu napędzającym działania zmierzające do utworzenia MATC jest Republika Czeska. Czesi od dawna zabiegają o stworzenie tego typu infrastruktury, chcąc w pełni wykorzystać możliwości swoich zakładów produkujących Mi-8 i Mi-24 oraz doświadczenie w szkoleniu pilotów maszyn Mi-17/Mi-171.

Pozostałe państwa o największym wkładzie to Chorwacja, USA i Słowacja. Poza tym trwają rozmowy o możliwym przystąpieniu do projektu z przedstawicielami Węgier, Łotwy, Litwy i Turcji.

(defensenews.com)