Na początku tego tygodnia w Manzhouli w północno-wschodnich Chinach odbyło się spotkanie wysokich urzędników chińskich oraz przedstawicieli państw ASEAN. Obie strony potwierdziły plany dotyczące rozwiązania sporów na Morzu Południowochińskim na drodze negocjacji i regionalnych przepisów.

Zaplanowane na połowę przyszłego roku ukończenie prac nad Kodeksem Postępowania na spornych wodach (COC) ma złagodzić dotychczasowe napięcia. Pekin i ASEAN zgodziły się na dalsze wdrażanie Deklaracji odnośnie Postępowania na Morzu Południowochińskim (DOC) w ramach, której ma być wzmocniona współpraca morska w celu zapewnienia stabilności i pokoju w regionie. Potwierdziły również wytyczne w kwestii gorącej linii pomiędzy dyplomatami Chin i ASEAN w przypadku katastrof morskich. Ostateczne ich potwierdzenie ma być podpisane podczas spotkania przywódców Chin i państw zrzeszonych w organizacji we wrześniu w Laosie.

− Jest to kolejne osiągnięcie na drodze negocjacji w sprawie postępowania na Morzu Południowochińskim, ponadto wszystkie strony zgodziły się na zwiększenie częstotliwości negocjacji – powiedział chiński wiceminister spraw zagranicznych Liu Zhenmin.

To już trzecie tego typu spotkanie, które pokazuje jak duże panuje napięcie na wodach Morza Południowochińskiego. Dodatkowo ingerencja państw z zewnątrz, zdaniem Pekinu ma destabilizujący wpływ na region, dlatego tak ważne jest, aby rozwiązanie odbyło się w obrębie państw bezpośrednio zaangażowanych w spory terytorialne.

(straitstimes.com, xinhuanet.com; fot. kees torn na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

kees torn, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic