Jakie polskie skarby skrywa Nowy Jork? Jak walczył o nie Polski Instytut Naukowy w Ameryce? 27 maja na ulicy Polskiej 1 opowie o tym jego dyrektor, doktor Bożena Leven. Wykład towarzyszy rozpoczęciu współpracy Instytutu z Muzeum Emigracji przy projekcie digitalizacji i udostępniania rękopisów pisarza Andrzeja Bobkowskiego.

Muzeum Emigracji w Gdyni i Polski Instytut Naukowy w Ameryce nawiązały współpracę w celu digitalizacji i popularyzacji pamiętników, rękopisów i korespondencji jednego z najważniejszych polskich pisarzy emigracyjnych. W ramach rozpoczęcia projektu „Digitalizacja i upowszechnianie zbiorów Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA). Etap I: Andrzej Bobkowski” o historii i dniu dzisiejszym PIASA opowie jego dyrektor, doktor Bożena Leven.

Polski Instytut Naukowy w Ameryce został założony w 1942 roku przez grupę polskich emigrantów-naukowców, którzy kontynuowali działalność Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, zlikwidowanej podczas okupacji. Pierwszym prezesem Instytutu był światowej sławy antropolog Bronisław Malinowski. Po drugiej wojnie światowej PIASA stała się wiodącą organizacją społeczną popularyzującą osiągniecia polskiej nauki i sztuki w Stanach Zjednoczonych.

W swoim budynku na Manhattanie Instytut utrzymuje jedno z największych archiwów dokumentów polskich za granicą. Wśród nich znajdziemy całą spuściznę po Janie Lechoniu i Andrzeju Bobkowskim. Posiada również okazałą kolekcję sztuki. Olga Boznańska, Maksymilian Gierymski, Jacek Malczewski, i Władysław Podkowiński to tylko niektóre nazwiska malarzy, których płótna można w niej znaleźć. Tak bogate zbiory są cennymi zasobami dla wielu instytucji – także Muzeum Emigracji w Gdyni. Dzięki wspólnemu projektowi instytucji z Gdyni i Nowego Jorku, polscy czytelnicy Andrzeja Bobkowskiego będą mieli do nich dostęp bez konieczności podróży do USA. Zasoby PIASA zostaną udostępnione na stałe w czytelni Muzeum.

W ramach projektu „Digitalizacja i upowszechnianie zbiorów Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA). Etap I: Andrzej Bobkowski” przewidziano zajęcia dla literaturoznawców i historyków, podczas których będą doskonalić swój warsztat badawczy w oparciu o materiały PIASA. Jesienią odbędzie się także szereg imprez popularyzujących twórczość autora „Szkiców piórkiem”, miedzy innymi rowerowa gra miejska, warsztaty  poświęcone kaligrafii  i tematyce podróżniczej.

(informacja prasowa Muzeum Emigracji w Gdyni)