Polska oficjalnie dołączyła do NATO-wskiego projektu Smart Defence, którego celem są wspólne zakupy inteligentnych typów uzbrojenia. Polska jest dziewiątym państwem zaangażowanym w ten program, a pozostałe to: Belgia, Czechy, Grecja, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania i Dania, która jest państwem wiodącym projektu.

Umowa w sprawie przystąpienia Polski do Smart Defence została podpisana w siedzibie NATO w Brukseli przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i jego duńskiego odpowiednika, który kieruje projektem. Oryginalna umowa została zawarta przez ośmiu uczestników w lutym bieżącego roku. Stworzyła ona porozumienie ramowe, które pozwala uczestnikom programu na stałe zgłaszanie potrzeb zaopatrzeniowych obejmujących kierowaną broń powietrze–ziemia.

Dzięki wspólnym zakupom uzyskuje się efekt skali, który pozwala obniżyć ceny amunicji oraz lepiej zarządzać arsenałami. Pierwsze zamówienie zostało już złożone, a kolejne planowane jest na przyszły rok.

(defense-aerospace.com, fot. Maciej Hypś, konflikty.pl)

Maciej Hypś, konflikty.pl