Utrzymanie zdolności do obsługi sprzętu eksploatowanego przez Siły Zbrojne RP i rozwój nowych kompetencji w zakresie serwisu i modernizacji samolotów produkcji zachodniej – takie są główne deklarowane cele połączenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 4 w Warszawie. Oba podmioty, obok Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 w Łodzi, Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego w Warszawie i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz, tworzą domenę lotniczą Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

– Rynek, na którym funkcjonują obie spółki, zmienia się wraz z postępującą w Polsce zmianą z samolotów poradzieckich na samoloty wielozadaniowe produkcji zachodniej. Celem i rolą Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest odpowiadać na potrzeby Sił Zbrojnych. W tym przypadku: utrzymać zdolność do obsługi aktualnie eksploatowanego sprzętu i wyposażenia wprowadzanego do eksploatacji. Aby to było możliwe, zakłady w Bydgoszczy i Warszawie muszą przejść proces reorientacji strategicznej – powiedział Michał Kuczmierowski, członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Przeprowadzone analizy wykazały, że optymalnym rozwiązaniem jest połączenie dwóch spółek w jeden silny podmiot. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce i kluczowym zakładem serwisującym samoloty Sił Powietrznych. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 mają kompetencje w zakresie obsługi, remontów i napraw silników lotniczych. Połączone spółki mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa Obrony Narodowej, klientów cywilnych i zagranicznych, oferując kompletne usługi serwisowe i modernizacyjne, obejmujące płatowce i silniki, w ramach formuły one-stop shop.

– To pracownicy wraz z ich kompetencjami i doświadczeniem tworzą kluczowe zasoby obu spółek – podkreśla Kuczmierowski. – Zatrzymanie najlepszych fachowców umożliwi utrzymanie dotychczasowych i rozwój nowych zdolności. Dlatego też proces połączenia odbywa się w ścisłej współpracy i dialogu ze stroną społeczną.

Jeszcze w październiku zarządy obu łączących się spółek, wszystkie działające w nich organizacje związkowe, a także rady pracowników podpisały porozumienie społeczne. Gwarantuje ono pięcioletnie zatrudnienie dla wszystkich obecnych pracowników i mechanizm stałego wzrostu wynagrodzeń. Zasadnicza część procesu integracji odbędzie się między zespołami pracowników. To oni wejdą w skład kluczowych zespołów zadaniowych, które wypracują najlepsze rozwiązania strategiczne i organizacyjne dla połączonego podmiotu.

Na najbliższe miesiące planowane są kolejne etapy formalnego połączenia spółek (walne zgromadzenia akcjonariuszy, ujawnienie połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym), a także intensywna praca nad ich połączeniem funkcjonalnym, koordynowanym przez Centrum Zarządzania Integracją.

WZL Nr 2 to przedsiębiorstwo z ponadsiedemdziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu remontów, modernizacji i obsługi samolotów bojowych i transportowych. WZL Nr 4 odgrywają kluczową rolę we wsparciu serwisowym jednostek lotniczych Sił Zbrojnych. Zakłady remontują i serwisują turbinowe silniki odrzutowe do samolotów F-16 (F100-PW-229), MiG-29 (RD-33) i Su-22 (AŁ-21F3) oraz silniki turbinowe do samolotów C295M (PW127G) i śmigłowców Mi-8 (TW2-117A/AG). Spółka świadczy usługi w zakresie produkcji, napraw, diagnostyki części i podzespołów lotniczych oraz zapewnia wsparcie serwisowe w zakresie napraw nieplanowanych silników w oparciu o stacjonarną bazę obsługową i mobilne grupy serwisowe.

Zobacz też: Pięćdziesiąt lat służby wojskowej Mi-2 w Polsce

(informacja prasowa)

Maciej Hypś, Konflikty.pl