Koleje II wojny światowej doprowadziły do rozrzucenia obywateli polskich po wielu krajach Europy i Bliskiego Wschodu. Rząd polski na uchodźstwie za najważniejsze swoje zadanie uważał organizację wysiłku zbrojnego Polski. Dążył w ten sposób do zapewnienia jej godnego miejsca wśród uczestników koalicji antyhitlerowskiej. Cel ten został osiągnięty. Polacy walczyli począwszy od 39 do 45 roku i na wielu kontynentach.

Pierwszy bój polskich żołnierzy, poza granicami kraju, odbył się w Norwegii. Od kwietnia do maja 1940 roku wody koło Narwiku patrolowały polskie niszczyciele: Błyskawica, Grom (który zatonął 5 maja), Burza. W walkach o Narwik wsławiła się Polska Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich dowodzona przez gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza, ale w związku z sytuacją na froncie francuskim siły polskie musiały opuścić Norwegię 8 czerwca.

W roku 1940 we Francji utworzono polski dywizjon lotnictwa myśliwskiego. Polacy walczyli także w Lotaryngii, w rejonie Paryża, w Szampanii (10 Brygada Kawalerii Pancernej). Polscy marynarze brali udział w ewakuacji wojsk z portu w Dunkierce (14 czerwca 1940).

Od 30 sierpnia 1940 r. polskie dywizjony myśliwskie 302 i 303 oraz 300, 301 bombowe walczyły w obronie Anglii przed atakami lotnictwa niemieckiego. Dywizjon 303 zestrzelił więcej maszyn wroga niż jakakolwiek jednostka brytyjska. 15 sierpnia 1940, w kulminacyjnym momencie bitwy o Anglie, lotnicy polscy strącili 26 maszyn niemieckich tracąc przy tym tylko dwie. Najwięcej strąceń w bitwie z polskich pilotów uzyskał czech sierż. J. Frantisek. W walkach poległo 32 polskich pilotów.

Od sierpnia do grudnia 1941 w obronie przed Włochami i Niemcami twierdzy tobruckiej w Libii brała udział polska Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (SBSK) pod dowództwem generała S. Kopańskiego. Warunki były straszne. Brakowało wody, panowały upały. Wszechobecne były insekty. Wymagało to od żołnierzy polskich wyjątkowej odporności. SBSK w sile 288 oficerów i 4777 żołnierzy, broniła twierdzy wraz z oddziałami australijskimi i brytyjskim. SBSK nazwana została „szczurami Tobruku”.

Po odblokowaniu twierdzy walczyła z siłami włosko-niemieckimi w rejonie El-Ghazala.

W inwazji na Włochy wziął II Korpus Polski dowodzony przez gen. Władysława Andersa. II Korpus Polski liczył 48 tys. żołnierzy i składał się z 3 Dywizji Strzelców Karpackich, dowodzonej przez generała brygady B. Ducha, 5. Kresowej Dywizji Piechoty, dowodzonej przez generała brygady N. Sulika, 2. Brygady Pancernej, dowodzonej przez generała brygady B. Rakowskiego, grupy artylerii (10 pułków artylerii) dowodzonej przez generała brygady R. Odzierzyńskiego. Polacy stoczyli bitwę o wzgórze Monte Cassino, którego broniły niemiecka 1 Dywizja Spadochronowa oraz pułki wysokogórskie. Pierwsze natarcie II Korpusu (11-12 maja), zostało odparte przez Niemców, przyniosło duże straty, umożliwiło jednak Brytyjczykom na przełamanie niemieckiej obrony.

17 maja II Korpus wznowił natarcie, które zakończyło się zdobyciem łańcucha wzgórz i nawiązaniem styczności poprzez patrole z angielską 78. Dywizją Piechoty. 18 maja w godzinach rannych patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich, dowodzony przez podporucznika K. Gurbiela, dotarł do opuszczonego nocą przez Niemców klasztoru. Następnie polacy wyzwalali włoskie miasta takie jak Bolonia i Ankona.

Dnia 6 czerwca 1944 roku utworzony został drugi front w Europie. We Francji wylądowały polskie wojska. Polacy brali udział w bitwie pod Falaise (55 tys. żołnierzy polskich). Biorąca w niej udział polska 1. Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka zadała dotkliwe straty próbującym wydostać się z okrążenia Niemcom. Następnie 1 Dywizja Pancerna wyzwalał Belgię i Holandię. Swój szlak bojowy zakończyła w porcie Wilhelmshaven (6 V 1945 r.).

We wrześniu 1944 roku rozpoczęła się największa operacja powietrzno-desantowa. W operacji Market-Garden brała udział polska 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego. Mimo zaciętych walk w rejonie miasta Arnhem polski cel operacji nie został osiągnięty. Polacy utracili w tej operacji ok. 24% żołnierzy.

W 1943 roku z inicjatywy komunistów polskich, w Sielcach nad Oką, utworzono I Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, której dowódcą był gen. Zygmunt Berling. Pierwszy chrzest bojowy odbył się pod Lenino. W marcu 1944r I Dywizja przerodziła się w Armię Polską. 20 lipca 1944 Armia Polska wraz z Armią Czerwoną sforsowała Bug. I Armia WP brała udział w szturmie na Berlin. W Berlinie załopotały polskie sztandary.

Zobacz też opracowanie „Polacy na frontach II wojny światowej” autorstwa Mirkova