T-55A na ulicach podczas stanu wojennego w Polsce.