Wspólny specjalny wysłannik ONZ i Ligi Państw Arabskich, Kofi Annan, otrzymał list od rządu syryjskiego, w którym poinformowano go o swojej decyzji zaprzestania wszelkich działań o charakterze wojskowym na całym terytorium Syrii. Zawieszenie działań zbrojnych będzie obowiązywać od dzisiaj (godzina szósta rano czasu damasceńskiego).

List od syryjskiego ministra spraw zagranicznych zastrzega „prawo dostosowania się do wszelkich ataków przeprowadzanych przez uzbrojone grupy terrorystyczne przeciwko ludności cywilnej, siłom rządowym lub własności publicznej i prywatnej” .

ONZ szacuje, że ponad osiem tysięcy osób, w większości cywilów, zostało zabitych, a dziesiątki tysięcy zostało wysiedlonych od czasu wybuchu protestów w Syrii, które rozpoczęły się w marcu ubiegłego roku.

Według oficjalnego komunikatu,specjalny wysłannik będzie nadal współpracował z syryjskim rządem i opozycją w celu zapewnienia kompleksowej realizacji jego sześciopunktowego planu, który ma doprowadzić do zaprzestania aktów przemocy.

Propozycja Kofiego Annana, przedłożona podczas jego wizyty w Damaszku w zeszłym miesiącu, ma na celu powstrzymanie aktów przemocy płynących z obu stron, zapewnia dostęp agencji humanitarnych, uwolnienia zatrzymanych podczas protestów, oraz rozpoczęciu otwartego dialogu skonfliktowanymi stronami.

(www.un.org)