Lista amerykańskich samolotów, w których w ostatnich latach odnotowano problemy z instalacją tlenową lub klimatyzacyjną, jest długa. Pentagon zapewnia, że wszystkie tego typu przypadki są starannie analizowane oraz że życie i zdrowie pilotów są najważniejsze. Jak podała jednak właśnie strona internetowa War Is Boring, z powodu zgłoszenia obaw co do stanu technicznego F-22A Raptora jeden z pilotów US Air Force w przeszłości poniósł konsekwencje dyscyplinarne.

Pod koniec 2011 roku kapitan Joshua Wilson i major Jeremy Gordon byli wśród lotników 149. Eskadry Myśliwskiej Gwardii Narodowej stanu Wirginia, którzy odmówili lotów na swoich myśliwcach do czasu wyjaśnienia usterek powodujących u pilotów problemy z oddychaniem. Kiedy ich dowódca kazał im latać pomimo zgłoszonych obiekcji, nagłośnili sprawę, występując w audycji stacji telewizyjnej CBS.

Siły powietrzne wydały dyrektywę, aby piloci nie byli za ten akt niesubordynacji karani. Kapitan Wilson wkrótce potem został jednak zdjęty z listy kandydatów do promocji i poddano kontroli jego zdolność do wykonywania lotów. Pilot otrzymał też upomnienie, według dowódcy jednostki dlatego, że jego postawa stawiała eskadrę w złym świetle przed ćwiczeniami z pierwszoliniowymi eskadrami USAF-u.

Przełożony Wilsona utrzymywał, że upomnienia udzielił z obowiązku, wbrew własnym przekonaniom. Zakończona w 2014 roku kontrola z departamentu obrony nie wykazała uchybień w zastosowaniu środków dyscyplinarnych wobec pilota. Jednocześnie pozytywnie oceniono fakt, że chciał on za wszelką cenę zapobiec ewentualnemu wypadkowi myśliwca nad terenami gęsto zaludnionymi.

W przypadku Wilsona zaburzenia świadomości podczas lotu spowodowane problemami z oddychaniem były na tyle poważne, że z trudem zlokalizował on zawleczkę awaryjnej instalacji tlenowej. Inny oficer USAF-u, kapitan Jeff Haney, nie miał w podobnej sytuacji aż tyle szczęścia i zginął w katastrofie F-22A na Alasce. Siły powietrzne winą za wypadek obarczyły wtedy pilota, po czym… przeprojektowały zawleczkę.

W amerykańskiej kulturze organizacyjnej, tak cywilnej, jak i wojskowej, funkcjonuje pojęcie whistleblower (dosłownie „dmuchający w gwizdek”). Oznacza ono kogoś, kto swoim protestem chce zasygnalizować istniejący wewnątrz organizacji poważny problem. Z reguły osoby takie traktowane są jako nietykalne i nie stosuje się wobec nich sankcji dyscyplinarnych. Jak widać, być może z wyjątkami.

Zobacz też: USAF: Raptory i Lightningi II uczą się od siebie nawzajem

(warisboring.com; na fot. F-22A ze 149. Eskadry Myśliwskiej z bazy Langley-Eustis w Wirginii)

Tomás Del Coro, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic