Porucznik Piotr Adamiec pozytywnie zakończył proces szkolenia na dowódcę załogi C-17 Globemaster III. Został w ten sposób pierwszym polskim pilotem wyszkolonym do poziomu aircraft commander na tym typie. Ponadto jest pierwszym pilotem wyszkolonym do poziomu dowódcy załogi, zgodnie z programem obowiązującym w US Air Force, a wdrożonym w 1. Skrzydle Ciężkiego Lotnictwa Transportowego (Heavy Airlift Wing) w bazie Papa na Węgrzech.

Szkolenie na C-17 rozpoczął od kursu drugich pilotów (Pilot Initial Qualification) w Stanach Zjednoczonych w 2011 roku. Obejmował on szkolenie symulatorowe oraz szkolenie praktyczne w charakterze drugiego pilota w lotach taktycznych, na małej wysokości oraz z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych.

W 2013 roku kontynuował szkolenie z desantowania towarów i wojska w lotach grupowych, w lotach taktycznych, na małej wysokości oraz z noktowizją. Następnie odbył kilkutygodniowe szkolenie w charakterze dowódcy załogi C-17. Część teoretyczna (wykłady i symulatory) odbyła się w Stanach Zjednoczonych, zaś część praktyczna, obejmująca loty taktyczne w charakterze dowódcy załogi i praktyczne prowadzenie misji, odbywała się z bazy lotniczej Papa. Misje obejmowały transport ludzi i sprzętu w obrębie czterech kontynentów (Europa, Azja, Ameryka Północna, Afryka). Podczas jednego z lotów po raz pierwszy w historii programu C-17 start i lądowanie wykonała załoga, w której oboma pilotami siedzącymi za sterami byli Polacy: porucznik Piotr Adamiec – dowódca załogi, porucznik Grzegorz Paterek – drugi pilot.

Porucznik Piotr Adamiec ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Posiada nalot ogólny 2500 godzin na PZL-130, TS-11, Su-22M4, Su22-UM3K, M-28 Skytruck, C-295M i C-17.  W latach 2000–2007 służył w 7. Eskadrze Lotnictwa Taktycznego w Powidzu i latał Su-22. W latach 2007–2012 służył w 13. Eskadrze Lotnictwa Transportowego w Krakowie latając M-28 i C-295M. Od początku 2012 służy w 1. HAW w Papa jako starszy pilot C-17. Kadencję na stanowisku w 1. HAW zakończy w połowie przyszłego roku.

(dgrsz.mon.gov.pl, fot. Maciej Hypś, konflikty.pl)