W tym tygodniu do bazy sił powietrznych Moody w stanie Georgia trafił taktyczny samolot transportowy HC-130J. Jest on jednym z sześciu Super Herculesów, które zostaną przydzielone do 347. Grupy Ratowniczej stacjonującej w tej bazie lotnictwa w celu wymiany starszych, mocno wyeksploatowanych samolotów HC-130P.

347. Grupa Ratownicza razem z 563. Grupą Ratowniczą z Davis-Monthan w Arizonie tworzą 23. Skrzydło, które jest największą jednostką poszukiwawczo-ratowniczą w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. W jego skład wchodzą również 58. i 66. Eskadra Ratownicza w Nellis w Newadzie. 347. Grupa Ratownicza jest wyposażona w śmigłowce HH-60G, samoloty HC-130P i pododdział wyspecjalizowanych ratowników pokładowych. Do jej zadań należą działania poszukiwawczo-ratownicze prowadzone w warunkach bojowych (CSAR) i zwykłe działania poszukiwawczo-ratownicze (SAR).

(defencetalk.com)