Francuska Generalna Dyrekcja ds. Uzbrojenia dostarczyła wojskom lądowym tego kraju pierwszy egzemplarz bojowego wozu piechoty VBCI, który został skonfigurowany w celu współpracy z systemem żołnierza przyszłości FÉLIN (Fantassin a Équipements et Liaisons INtégrés, zintegrowany system wyposażenia i łączności piechura).

Uzbrojenie klasycznego VBCI stanowi armata automatyczna kalibru 25 mm oraz karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Załoga to trzy osoby. Do tego należy doliczyć liczbę dziewięciu żołnierzy piechoty. VBCI po raz pierwszy znalazł się w służbie w 2008 roku. Obecnie egzemplarze tego typu są ciągle na etapie wdrażania do służby i zastępują gąsienicowe bojowe wozy piechoty AMX-10P

Natomiast zmodernizowany kołowy transporter opancerzony, czyli FÉLIN VBCI jest uzupełnieniem systemu FELIN. Stanowi on element cyfrowego, sieciowego systemu zarządzania polem walki, zgodnie z paradygmatem C4ISR. Egzemplarz ten został wyposażony w gniazda ładowania akumulatorów, które pozwolą na zasilenie wyposażenia wszystkich członków drużyny oraz załogi pojazdu. Będzie stanowił swojego rodzaju bazę dla operujących żołnierzy.

(army-technology.com)