26 marca na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych w Zielonce przedstawiciele spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Lockheeda Martina złożyli podpisy pod umowami o realizacji zobowiązań offsetowych w pierwszej fazie programu „Wisła”. Porozumienie jest wynikiem negocjacji prowadzonych pomiędzy Lockheedem i Konsorcjum PGZ-WISŁA. Polska Grupa Zbrojeniowa, decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej, jest głównym offsetobiorcą w pierwszej fazie „Wisły”.

Umowy obejmują piętnaście zobowiązań offsetowych, które dotyczą przede wszystkim przekazania zdolności do produkcji wybranych elementów pocisków PAC-3 MSE i wyrzutni, serwisowania elementów wyrzutni oraz podniesienia poziomu obsługi floty powietrznej sił zbrojnych. Polska Grupa Zbrojeniowa utworzy również laboratorium do badań symulacyjnych pocisków rakietowych.

– Pokazujemy dzisiaj, że Polska Grupa Zbrojeniowa jest w pełni gotowa do absorpcji offsetu – powiedział Witold Słowik, prezes zarządu PGZ S.A. – Porozumienie z Lockheedem otwiera kolejny etap realizacji pierwszej fazy programu „Wisła”. Polska Grupa Zbrojeniowa pozyskuje kompetencje pozwalające na wdrożenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które rozwijają potencjał polskiego przemysłu obronnego. Dzisiejsze wydarzenie dowodzi, że efektem profesjonalnych, prowadzonych w dobrej wierze rozmów biznesowych jest porozumienie, z którego zadowolone są wszystkie strony.

Zobowiązania offsetowe zadeklarowane przez Lockheeda Martina realizowane będą z udziałem pięciu z czternastu spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ-WISŁA:

  • Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.,
  • Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.,
  • Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.,
  • Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., oddział w Dęblinie,
  • Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A.

– Jesteśmy zaszczyceni mogąc być tu dzisiaj, by wywiązać się z naszego zobowiązania i terminów wobec Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez podpisanie umów wdrożeniowych z polskim przemysłem zbrojeniowym – powiedział Jay Pitman, wiceprezes do spraw PAC-3 w firmie Lockheed Martin. – Stworzyliśmy silne partnerstwo z PGZ i jej spółkami, i jesteśmy gotowi do realizacji projektów offsetowych programu „Wisla”. Umowy są obopólnie korzystne i tworzą nowe możliwości dla wszystkich naszych spółek.

Zobacz też: MSPO: Podpisano umowy w sprawie Wisły i radarów Odra

(Informacja prasowa)

Polska Grupa Zbrojeniowa